CIEŚLAK W

- Występki i wykroczenia o charakterze chuligańskim w polskim prawie karnym


Występki i wykroczenia o charakterze chuligańskim w polskim prawie karnym

Występki i wykroczenia o charakterze chuligańskim w polskim prawie karnym

Cieślak Wojciech

Monografia Występki i wykroczenia o charakterze chuligańskim w polskim prawie karnym składa się z pięciu rozdziałów, uzupełnionych przez wstęp, oraz zakończenia, będącego swego rodzaju zbiorczym podsumowaniem konkluzji, w części formułowanych na końcu każdego z rozdziałów, w części zaś będących wyrazem całościowego oglądu przedmiotu badań, wraz z wnioskami de lege ferenda. Załącznikami są wzory kwestionariuszy i ankiet (użytych przy badaniu praktyki) oraz wykazy w

Wydawnictwo: Difin

Praktyczny komentarz do zmian procedury karnej

Praktyczny komentarz do zmian procedury karnej

Cieślak Wojciech

Przejrzysta i komunikatywna budowa komentarza oparta została na systematyce Kodeksu postępowania karnego. Przepisy nowe oraz zmienione, które zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2015 r., zostały wyodrębnione graficznie, a pod nimi umieszczono tezy komentarza. Każdy dział poprzedzony został bibliografią. Komentarz do owych przepisów oparty został także na wykładni autentycznej, chociaż w ograniczonym zakresie, albowiem w porównaniu do projektów zmian zawierających uzasadnienia ust

Wydawnictwo: Difin

Zarys ukraińskiego prawa karnego

Zarys ukraińskiego prawa karnego

Cieślak Wojciech

Zarys ukraińskiego prawa karnego stanowi próbę przedstawienia ukraińskiego prawa karnego materialnego od czasów Rusi Kijowskiej po czasy nam współczesne. W pracy starano się wskazać także zarówno występujące odmienności, jak i podobieństwa z polskim prawem karnym. Opracowanie składa się z dwóch części. Pierwsza z nich poświęcona jest historii prawa karnego na ziemiach ukraińskich. Tak stosunkowo obszerne omówienie tej problematyki uznano za konieczne. Nie sposób jest bow

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Praktyczny komentarz do zmian procedury karnej

Praktyczny komentarz do zmian procedury karnej

Cieślak Wojciech

Przejrzysta i komunikatywna budowa komentarza oparta została na systematyce Kodeksu postępowania karnego, przy czym zamieszczony nie został tekst jednolity ustawy, który jest powszechnie dostępny. Przepisy nowe oraz zmienione, które zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2015 r., zostały wyodrębnione graficznie, a pod nimi umieszczono tezy komentarza. Każdy dział poprzedzony został bibliografią. Komentarz do owych przepisów oparty został także na wykładni autentycznej, chociaż w ogr

Wydawnictwo: Difin

Kodeks postępowania karnego Praktyczny komentarz do zmian

Kodeks postępowania karnego Praktyczny komentarz do zmian

Cieślak Wojciech

Budowa komentarza oparta została na systematyce Kodeksu postępowania karnego. Przepisy nowe oraz zmienione, które zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2015 r., zostały wyodrębnione graficznie, a pod nimi umieszczono tezy komentarza. Każdy dział poprzedzony został bibliografią. Komentarz do owych przepisów oparty został także na wykładni autentycznej, chociaż w ograniczonym zakresie, albowiem w porównaniu do projektów zmian zawierających uzasadnienia ustawodawca uznał za zasadne

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin