Cellary Mieczysława

- Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2019


Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2020

Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2020

Bieniaszewska Aleksandra

W naszej książce znajdą Państwo:- najnowsze interpretacje Ministerstwa Finansów oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie sprawozdawczości budżetowej,- wyjaśnienia jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdań,- przedstawienie sytuacji, gdy następują powiązania między poszczególnymi sprawozdaniami budżetowymi,- aktualne przykłady sporządzonych sprawozdań,- powiązania z ewidencją księgową i klasyfikacją budżetową (dnia 1.1.2017 r. weszły w życie dwie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0,00 zł 0

Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2020

Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2020

Bieniaszewska Aleksandra

W dniu 1.4.2015 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 459). Znowelizowane rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych sporządzanych za kwiecień 2015 r. oraz kwartalnych za I kwartał 2015 r. W naszej książce znajdą Państwo: Omówienie zmian w przepisach, które weszły w życie 1 kwietnia 2015 r. Zaktualizowane opisy i wzory sprawozdań budżetowych Najnowsze interpretacje Ministerstwa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0,00 zł 0

Sprawozdania budżetowe jednostek państwowych 2020

Sprawozdania budżetowe jednostek państwowych 2020

Cellary Mieczysława

W dniu 1 kwietnia 2015 r. weszła w życie obszerna nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. W jej wyniku: - (informacja ważna dla urzędów skarbowych) zmieniono wzór i nazwę sprawozdania Rb-24 – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych. Ponadto zwolniono naczelników urzędów skarbowych jako organów podatkowych z obowiązku sporządzania i składania sprawozdań RB-27 (zmieniono wzó

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2020

Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2020

Bieniaszewska Aleksandra

W dniu 1.4.2016 r. weszło w życie większość zmian zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (poz. 441). W związku z tą dużą nowelizacją Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało publikację Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2016 W naszej książce znajdą Państwo: - Omówienie zmian w przepisach, które weszły w życie 1 kwietnia 2016 r. - Zaktualizowane opisy i wzory sprawo

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0,00 zł 0

Sprawozdania w publicznych jednostkach oświatowych

Sprawozdania w publicznych jednostkach oświatowych

Cellary Mieczysława

Publiczne jednostki oświatowe sporządzają sprawozdania finansowe, sprawozdania budżetowe, sprawozdania z zakresu operacji finansowych oraz sprawozdania z wydatków strukturalnych. Poniżej podajemy terminy sporządzania tych sprawozdań: 10 listopada 2015 r. upływa termin przekazania przez publiczne jednostki oświatowe do zarządu JST sprawozdania jednostkowego Rb-27S oraz Rb-28S za październik. 10 grudnia 2015 r. upływa termin przekazania przez publiczne jednostki oświatowe do zarzą

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Księgowanie w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych

Księgowanie w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych

Cellary Mieczysława

Przedstawiane w książce każdorazowo treści, poprzedza wprowadzenie w dane zagadnienie, w tym wyjaśnienie charakterystycznych pojęć. Następnie omawiany jest sposób ewidencji księgowej poruszanej tematyki, w tym przy wykorzystaniu licznych schematów ewidencyjnych oraz przykładów praktycznego ich zastosowania. W każdej omawianej problematyce wskazywane są dowody księgowe charakterystyczne dla danego zagadnienia oraz przykłady jego ewidencji analitycznej. Poszczególne jednostki

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Sprawozdania i podatki w samorządowych zakładach budżetowych. Zamknięcie roku 2020

Sprawozdania i podatki w samorządowych zakładach budżetowych. Zamknięcie roku 2020

Cellary Mieczysława

Samorządowe zakłady budżetowe sporządzają sprawozdania finansowe, sprawozdania budżetowe, sprawozdania z zakresu operacji finansowych, sprawozdania z wydatków strukturalnych. Poniżej podajemy terminy sporządzania tych sprawozdań: 15 stycznia 2016 r. – zakończenie inwentaryzacji drogą z spisu natury, i potwierdzenia sald 1 lutego 2016 r. upływa termin przekazania przez samorządowe zakłady budżetowe do zarządu JST kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z oraz Rb-N za IV

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządowych 2020

Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządowych 2020

Cellary Mieczysława

W naszej książce znajdą Państwo: - najnowsze interpretacje Ministerstwa Finansów w zakresie sprawozdawczości budżetowej - wyjaśnienia jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdań - aktualne przykłady sporządzonych sprawozdań - powiązania z ewidencją księgową i klasyfikacją budżetową (dnia 1.1.2015 r. weszła w życie nowelizacja klasyfikacji budżetowej),- omówienie wydatków strukturalnych,- 17 wypełnionych formularzy sprawozdań wraz z komentarzem - 290 odpow

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Sprawozdania w jednostkach pomocy społecznej Zamknięcie roku 2020

Sprawozdania w jednostkach pomocy społecznej Zamknięcie roku 2020

Cellary Mieczysława

Jednostki pomocy społecznej sporządzają sprawozdania finansowe, sprawozdania budżetowe, sprawozdania z zakresu operacji finansowych, sprawozdania z wydatków strukturalnych oraz sprawozdania statystyczne. Poniżej podajemy terminy sporządzania tych sprawozdań: 10 listopada 2015 r. upływa termin przekazania przez jednostki pomocy społecznej do zarządu JST sprawozdania jednostkowego Rb-27S oraz Rb-28S za październik. 10 grudnia 2015 r. upływa termin przekazania przez jednostki pomo

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Sprawozdania finansowe za 2020 rok w jednostkach finansów publicznych

Sprawozdania finansowe za 2020 rok w jednostkach finansów publicznych

Cellary Mieczysława

Do 30 marca 2016 r. należy sporządzić sprawozdania finansowe za 2015 r. W tym celu z końcem roku należy zamknąć księgi rachunkowe, a ta czynność powinna być poprzedzona inwentaryzacją. 1. Nowelizacja ustawy o rachunkowości W dniu 23 września 2015 r. weszła w życie ustawa z 23.7.2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333). W jej wyniku: transakcje zysków i strat nadzwyczajnych zostały usunięte dla innych jednostek n

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck