Cezary Banasiński

- Cyberbezpieczeństwo Prawo i praktyka


Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo Prawo i praktyka

Cezary Banasiński

W książce autorzy omawiają najważniejsze kwestie z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni zarówno z perspektywy prawa, jak i technologii. W opracowaniu Cyberbezpieczeństwo. Prawo i praktyka przedstawiono m.in.: najistotniejsze regulacje wpływające na obszar cyberbezpieczeństwa, mechanizmy ochrony prawnej związane z naruszeniami danych osobowych, procedury postępowania w zakresie zabezpieczenia dowodów elektronicznych, najważniejsze zasady, które należy uwzględnić w budowanyc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

Cyberbezpieczeństwo zarys wykładu

Cyberbezpieczeństwo zarys wykładu

Cezary Banasiński

Cyberbezpieczeństwo jest przedmiotem analiz zarówno w naukach prawnych, technicznych, jak i stosunkach międzynarodowych czy wojskowości. Praca została zaplanowana jako interdyscyplinarny podręcznik akademicki, zawierający omówienie najważniejszych obszarów cyberbezpieczeństwa, m.in.:- bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa cyfrowego obrotu gospodarczego,- cyberbezpieczeństwa przedsiębiorcy oraz obywatela.W publikacji odniesiono się do aktualnych regulacji prawnych – takich ja

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Polskie prawo antymonopolowe zarys wykładu

Polskie prawo antymonopolowe zarys wykładu

Cezary Banasiński

Autorzy książki z prawa antymonopolowego dążą do wyważenia teoretycznego wykładu akademickiego i uwag praktyki stosowania prawa antymonopolowego. Koncentrują się na unormowaniach polskich, a jeżeli istnieje taka potrzeba – odwołują się do prawodawstwa i orzecznictwa Unii Europejskiej. Odniesienia do prawa unijnego zostały dokonane w niezbędnym zakresie, umożliwiającym zrozumienie jego powiązań z prawem polskim. Opracowanie zawiera szeroki wybór najnowszego orzecznictwa orga

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne

Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne

Marek Wierzbowski

Podręcznik z prawa gospodarczego zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze. Wiedza z tego zakresu jest niezbędna każdemu prawnikowi zajmującemu się prawnymi aspektami działalności gospodarczej. W opracowaniu przedstawiono m.in. takie zagadnienia, jak: przedsiębiorca, gospodarka komunalna,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska