Cezary Kosikowski

- Prawo skarbowe i prawo finansowe szkoły i uczniowie Księga dedykowana pamięci Profesora Jerzego Lubowickiego


Prawo skarbowe i prawo finansowe szkoły i uczniowie Księga dedykowana pamięci Profesora Jerzego Lubowickiego

Prawo skarbowe i prawo finansowe szkoły i uczniowie Księga dedykowana pamięci Profesora Jerzego Lubowickiego

Cezary Kosikowski

prawo prawo finansowe prawo karne skarbowe księga pamiątkowa Autorzy niniejszej książki są profesorami prawa innymi słowy ekonomii. Mieli swoich Mistrzów, a współcześnie otacza ich szerszy innymi słowy węższy wianuszek własnych uczniów. Jeśli w takim razie wspominamy naszych mentorów, to czynimy to nie tylko z powodów osobistych. Oni zasługują na retrospekcja i szacunek ze względu na swoje dokonania w dziedzinie nauki i dydaktyki. Nieliczni z nich doczekali się wydania ksi

Wydawnictwo: Wydawnictwo Temida 2

Prawo skarbowe i prawo finansowe szkoły i uczniowie Księga dedykowana pamięci Profesora Jerzego Lubowickiego

Prawo skarbowe i prawo finansowe szkoły i uczniowie Księga dedykowana pamięci Profesora Jerzego Lubowickiego

Cezary Kosikowski

prawo prawo finansowe prawo karne skarbowe księga pamiątkowa Skrybowie niniejszej publikacji są profesorami prawa lub ekonomii. Mieli swoich Mistrzów, a dzisiaj otacza ich szerszy lub węższy wianuszek własnych uczniów. Jeśli więc wspominamy naszych mentorów, to czynimy to nie tylko z powodów osobistych. Oni zasługują na reminiscencja i szacunek ze względu na swoje dokonania w dziedzinie nauki i dydaktyki. Nieliczni spośród nich doczekali się wydania ksiąg pamiątkowych lub ju

Wydawnictwo: Wydawnictwo Temida 2

Finanse samorządowe 580 pytań i odpowiedzi

Finanse samorządowe 580 pytań i odpowiedzi

Cezary Kosikowski

Duże poradniki LEX to kompendium wiedzy o regulacjach prawnych dotyczących finansów samorządowych oraz o problemach pojawiających się w praktyce i sposobach ich rozwiązywania. Publikacja Finanse samorządowe ma formę pytań i odpowiedzi odnoszących się do najważniejszych kwestii z zakresu finansów samorządowych. Z książki czytelnik dowie się jakim wymogom muszą odpowiadać uchwały podatkowe jednostek samorządu terytorialnego. Jakie są obowiązki kierowników jednostek organiz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ordynacja podatkowa Komentarz

Ordynacja podatkowa Komentarz

Cezary Kosikowski

W komentarzu uwzględniono najważniejsze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Powołano pisma i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów. Intencją autorów - pracowników Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, jednocześnie związanych z praktyką w sprawach podatkowych - było stworzenie komentarza przydatnego nie tylko podatnikom, lecz także osobom, które wykonując powierzone im zadania, stosują przepisy Ordynacji podatkowej (np

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

Finanse publiczne

Finanse publiczne

Cezary Kosikowski

Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych jest jedną z nielicznych na świecie kodyfikacji zasad i przepisów prawnych regulujących finanse publiczne. Niniejszy komentarz zawiera pełne omówienie tych zasad i przepisów obowiązujących w Polsce. Autor, profesor prawa, wyjaśnia reguły opracowywania i wykonywania budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady i tryb gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej. Komentarz uwzględnia prz

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Cezary Kosikowski

Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, będąca swego rodzaju kodeksem przedsiębiorców, reguluje zagadnienia związane z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej oraz określa zadania organów publicznych w tym zakresie. W szóstym już wydaniu komentarza uwzględniono przede wszystkim zmiany wynikające z ustawy z 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 47, poz. 278) oraz pięciu ustaw no

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Nowa ustawa o finansach publicznych

Nowa ustawa o finansach publicznych

Cezary Kosikowski

Komentarz został przygotowany przez wybitnego specjalistę przedmiotu, znającego równie dobrze samą teorię i legislację, jak i praktykę funkcjonowania sektora finansów publicznych. Opracowanie dotyczy nie tylko samej ustawy o finansach publicznych, lecz odnosi się także do przepisów ustawy wprowadzającej, której tekst jest zamieszczony w książce. Autor zestawia również wykaz aktów wykonawczych do ustawy, z zaznaczeniem, które z nich to dotychczasowe akty wykonawcze, obowiązuj

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

System prawa finansowego

System prawa finansowego

Cezary Kosikowski

W tomie pierwszym przedstawiamy genezę i ewolucję prawa finansowego, pokazując w ten sposób zarówno tendencje do rozszerzania się, jak i zawężania jego zakresu. Prezentujemy problematykę norm prawa finansowego oraz jego źródeł, a także problemów związanych z wykładnią i stosowaniem przepisów prawa finansowego oraz odpowiedzialnością prawnofinansową. Odnosimy się zatem także do sporów naukowych na temat autonomii prawa finansowego. Wskazujemy wreszcie na bogaty dorobek nau

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Finanse publiczne i prawo finansowe

Finanse publiczne i prawo finansowe

Cezary Kosikowski

Prawa finansowego można nie kochać, ale trzeba je znać, w przeciwnym razie bardzo brutalnie poczujemy jego moc. C. Kosikowski, E. Ruśkowski Powyższy cytat ze wstępu do podręcznika można odnieść również do nauki prawa finansowego na studiach, a zwłaszcza do egzaminu z tego przedmiotu. Prawo finansowe trzeba znać, zaś niniejsza publikacja to poznanie bardzo ułatwia. Autorzy opracowania zadbali, aby swą ogromną wiedzę i doświadczenie przekazać studentom w najbardziej przystępn

Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ABC