Cezary Zalewski

- Postępowanie restrukturyzacyjne Przykłady postępowań restrukturyzacyjnych Komentarz praktyczny


Postępowanie restrukturyzacyjne Przykłady postępowań restrukturyzacyjnych Komentarz praktyczny

Postępowanie restrukturyzacyjne Przykłady postępowań restrukturyzacyjnych Komentarz praktyczny

Andrzej Głowacki

Postępowanie restrukturyzacyjne. Przykłady postępowań restrukturyzacyjnych. Komentarz praktyczny to jedyna publikacja dzięki której, sprawnie, szybko i bez poprawek przeprowadzisz postępowanie restrukturyzacyjne, zgodnie z nową ustawą z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.). Od 1.1.2016 r. weszła w życie nowa ustawa, która sprawia wiele problemów w praktyce. Publikacja pozwala odpowiedzieć na pytania: czy Twoja firma powinna przeprowadzić post

Wydawnictwo: C.H. Beck

Upadłość konsumencka wzory pism orzeczeń z komentarzami

Upadłość konsumencka wzory pism orzeczeń z komentarzami kilkadziesiąt wzorów pism orzeczeń składanych i wydawanych w toku upadłości konsumenckiej

Cezary Zalewski

Książka zawiera kilkadziesiąt wzorów pism i orzeczeń składanych i wydawanych w toku upadłości konsumenckiej. Każdy wzór został opatrzony wnikliwym i wyczerpującym komentarzem zawierającym praktyczne wskazówki i wyjaśnienia. Książka jest skierowana do syndyków, doradców restrukturyzacyjnych, adwokatów, radców prawnych, sędziów i ich asystentów oraz aplikantów. Zainteresuje również instytucje finansowe udzielające kredytów i pożyczek konsumentom, a także osoby fizy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Postępowanie restrukturyzacyjne Komentarz praktyczny

Postępowanie restrukturyzacyjne Komentarz praktyczny

Andrzej Głowacki

Książka zawiera wzory pism i przykłady postępowań restrukturyzacyjnych. Komentarz praktyczny szczegółowo omawia praktyczne aspekty zastosowania przepisów ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 978 ze zm.). Komentarz podzielony jest zasadniczo na trzy części: Część I komentarza to praktyczny komentarz zawierający przybliżenie takich zagadnień, jak:- cele i czynniki sukcesu restrukturyzacji;- definicja biznesowa a ustawowa restrukturyzacji

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck