Cezary Zalewski

- Upadłość konsumencka wzory pism orzeczeń z komentarzami


Upadłość konsumencka wzory pism orzeczeń z komentarzami

Upadłość konsumencka wzory pism orzeczeń z komentarzami

Cezary Zalewski

Książka zawiera kilkadziesiąt wzorów pism i orzeczeń składanych i wydawanych w toku upadłości konsumenckiej. Każdy wzór został opatrzony wnikliwym i wyczerpującym komentarzem zawierającym praktyczne wskazówki i wyjaśnienia. Książka jest skierowana do syndyków, doradców restrukturyzacyjnych, adwokatów, radców prawnych, sędziów i ich asystentów oraz aplikantów. Zainteresuj

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Postępowanie restrukturyzacyjne Przykłady postępowań restrukturyzacyjnych Komentarz praktyczny

Postępowanie restrukturyzacyjne Przykłady postępowań restrukturyzacyjnych Komentarz praktyczny

Andrzej Głowacki

Publikacja Postępowanie restrukturyzacyjne. Przykłady postępowań restrukturyzacyjnych. Komentarz praktyczny szczegółowo omawia praktyczne aspekty zastosowania przepisów ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 978 ze zm.). Komentarz podzielony jest zasadniczo na trzy części: Część I komentarza to praktyczny komentarz zawierający przybliżenie t

Wydawnictwo: C.H. Beck

Postępowanie restrukturyzacyjne Komentarz praktyczny

Postępowanie restrukturyzacyjne Komentarz praktyczny

Andrzej Głowacki

Książka zawiera wzory pism i przykłady postępowań restrukturyzacyjnych. Komentarz praktyczny szczegółowo omawia praktyczne aspekty zastosowania przepisów ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 978 ze zm.). Komentarz podzielony jest zasadniczo na trzy części: Część I komentarza to praktyczny komentarz zawierający przybliżenie takich zagadnie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck