Chodubski Adrian

- Audyt projektu ze środków unijnych.


Audyt projektu ze środków unijnych

Audyt projektu ze środków unijnych.

Chodubski Adrian

Publikacja w przystępny sposób prezentuje najistotniejsze zagadnienia związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Autor szczególną uwagę zwraca na tryby przeprowadzania kontroli oraz błędy i nieprawidłowości popełniane podczas realizacji projektów. Wskazuje również, jakie obowiązki mają podmioty realizujące te projekty, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków w zakresie trwałości rezultatów projektu. Ponadto omawia

Wydawnictwo: Infor

Zarządzanie ryzykiem w jsfp

Zarządzanie ryzykiem w jsfp

Chodubski Adrian

Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych Wstęp 1. Akty prawne w zakresie zarządzania ryzykiem 2. Nowe zarządzanie publiczne i jego wpływ na funkcjonowanie jednostek administracji publicznej 3. System kontroli wewnętrznej jako fundament systemu kontroli zarządczej 3.1. Wytyczne komitetu COSO 3.2. Międzynarodowa organizacja najwyższych organów kontroli (INTOSAI) 3.3. Zmienione standardy kontroli wewnętrznej służące skutecznemu zarządzaniu 3.4. Zarządzanie ry

Wydawnictwo: Infor