Cieślak Wojciech

- Występki i wykroczenia o charakterze chuligańskim w polskim prawie karnym


wystepki-i-wykroczenia-942012i.jpg

Występki i wykroczenia o charakterze chuligańskim w polskim prawie karnym

Cieślak Wojciech

Monografia Występki i wykroczenia o charakterze chuligańskim w polskim prawie karnym składa się z pięciu rozdziałów, uzupełnionych przez wstęp, oraz zakończenia, będącego swego rodzaju zbiorczym podsumowaniem konkluzji, w części formułowanych na końcu każdego z rozdziałów, w części zaś będących wyrazem całościowego oglądu przedmiotu badań, wraz z wnioskami de lege feren

Wydawnictwo: Difin

Cena: 47.15 zł 60

ksiazka-praktyczny-komentarz-do-zmian-procedury-karnej.jpg

Praktyczny komentarz do zmian procedury karnej

Cieślak Wojciech

Przejrzysta i komunikatywna budowa komentarza oparta została na systematyce Kodeksu postępowania karnego. Przepisy nowe oraz zmienione, które zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2015 r., zostały wyodrębnione graficznie, a pod nimi umieszczono tezy komentarza. Każdy dział poprzedzony został bibliografią. Komentarz do owych przepisów oparty został także na wykładni autentycznej, chociaż

Wydawnictwo: Difin

Cena: 131.99 zł 165

zarys-ukrainskiego-prawa-karnego-9788378651208.jpg

Zarys ukraińskiego prawa karnego

Cieślak Wojciech

Zarys ukraińskiego prawa karnego stanowi próbę przedstawienia ukraińskiego prawa karnego materialnego od czasów Rusi Kijowskiej po czasy nam współczesne. W pracy starano się wskazać także zarówno występujące odmienności, jak i podobieństwa z polskim prawem karnym. Opracowanie składa się z dwóch części. Pierwsza z nich poświęcona jest historii prawa karnego na ziemiach ukraiń

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

praktyczny-komentarz-do-842331i.jpg

Praktyczny komentarz do zmian procedury karnej

Cieślak Wojciech

Przejrzysta i komunikatywna budowa komentarza oparta została na systematyce Kodeksu postępowania karnego, przy czym zamieszczony nie został tekst jednolity ustawy, który jest powszechnie dostępny. Przepisy nowe oraz zmienione, które zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2015 r., zostały wyodrębnione graficznie, a pod nimi umieszczono tezy komentarza. Każdy dział poprzedzony został bibliogr

Wydawnictwo: Difin

Cena: 129.65 zł 165

kodeks-postepowania-karnego-praktyczny-komentarz-do-zmian-9788379309290.jpg

Kodeks postępowania karnego Praktyczny komentarz do zmian

Cieślak Wojciech

Budowa komentarza oparta została na systematyce Kodeksu postępowania karnego. Przepisy nowe oraz zmienione, które zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2015 r., zostały wyodrębnione graficznie, a pod nimi umieszczono tezy komentarza. Każdy dział poprzedzony został bibliografią. Komentarz do owych przepisów oparty został także na wykładni autentycznej, chociaż w ograniczonym zakresie, a

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin