Czepek Jakub

- Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka


Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Czepek Jakub

Monografia stanowi pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie w całości poświęcone problematyce procedury pilotażowej oraz innym reakcjom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na systemowe i strukturalne dysfunkcje krajowych porządków prawnych. Książka zawiera informacje o procedurze pilotażowej i quasi-pilotażowej oraz metodach implementacji wyroków pilotażowych. Ich ważnym źródłem były m.in. rozmowy przeprowadzone z osobami zaangażowanymi w funkcjonowanie tego mech

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Czepek Jakub

Monografia stanowi pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie w całości poświęcone problematyce procedury pilotażowej oraz innym reakcjom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na systemowe i strukturalne dysfunkcje krajowych porządków prawnych. Książka zawiera informacje o procedurze pilotażowej i quasi-pilotażowej oraz metodach implementacji wyroków pilotażowych. Ich ważnym źródłem były m.in. rozmowy przeprowadzone z osobami zaangażowanymi w funkcjonowanie tego mech

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Międzynarodowe standardy bioetyczne Dokumenty i orzecznictwo

Międzynarodowe standardy bioetyczne Dokumenty i orzecznictwo

Jasudowicz Tadeusz

Publikacja stanowi rozległy zbiór tłumaczeń dokumentów obejmujący także teksty konwencji międzynarodowych, dokumentów soft law, jakim sposobem i orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących problematyki ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk i technik biomedycznych. Zaprezentowane dokumenty zostały opatrzone komentarzami autorskimi przybliżającymi przedstawiane zagadnienia. W publikacji zawarto szerokie spektrum zadań biomedycznych połączonych wśr

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

For took: 315.969ms