Czepek Jakub

- Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka


procedura-wyroku-pilotazowego-758387i.jpg

Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Czepek Jakub

Monografia stanowi pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie w całości poświęcone problematyce procedury pilotażowej oraz innym reakcjom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na systemowe i strukturalne dysfunkcje krajowych porządków prawnych. Książka zawiera informacje o procedurze pilotażowej i quasi-pilotażowej oraz metodach implementacji wyroków pilotażowych. Ich ważny

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

procedura-wyroku-pilotazowego-758387i.jpg

Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Czepek Jakub

Monografia stanowi pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie w całości poświęcone problematyce procedury pilotażowej oraz innym reakcjom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na systemowe i strukturalne dysfunkcje krajowych porządków prawnych. Książka zawiera informacje o procedurze pilotażowej i quasi-pilotażowej oraz metodach implementacji wyroków pilotażowych. Ich ważny

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

miedzynarodowe-standardy-bioetyczne-dokumenty-i-orzecznictwo-9788326433221.jpg

Międzynarodowe standardy bioetyczne Dokumenty i orzecznictwo

Jasudowicz Tadeusz

Publikacja stanowi rozległy zbiór tłumaczeń dokumentów obejmujący również teksty konwencji międzynarodowych, dokumentów soft law, jakże i orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących problematyki ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk i technik biomedycznych. Zaprezentowane dokumenty zostały opatrzone komentarzami autorskimi przybliżającymi przedstawia

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska