Czerkas Krzysztof

- Przejmowanie przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz nieruchomości Fuzje przedsiębiorstw


Przejmowanie przedsiębiorstw zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz nieruchomości Fuzje przedsiębiorstw

Przejmowanie przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz nieruchomości Fuzje przedsiębiorstw

Czerkas Krzysztof

Transakcje fuzji i przejęć przedsiębiorstw (M&A) oraz zakupów (przejęć) nieruchomości są integralnym elementem gospodarki rynkowej. Transakcje te są też coraz częstsze w Polsce. W warunkach polskich związane są one także z przejmowaniem tzw. zorganizowanej części przedsiębiorstw (ZCP). Znajomość specyfiki tych transakcji, kombinacja wiedzy teoretycznej i praktycznej powinna zmierzać do wypracowania i stosowania adekwatnych modeli prowadzenia takich operacji, z uwzględnieniem

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK