Dąbkiewicz Krzysztof

- Kodeks karny wykonawczy Komentarz Dąbkiewicz


Kodeks karny wykonawczy Komentarz Dąbkiewicz

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Dąbkiewicz

Dąbkiewicz Krzysztof

Komentarz do kodeksu karno wykonawczego przeznaczona jest dla praktyków prawa: sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów i kuratorów sądowych. Może być przydatna również funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej, a także pracownikom naukowym, aplikantom prawniczym i studentom wydziałów prawa. Czwarte wydanie komentarza

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 150.79 zł 199

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Dąbkiewicz

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Dąbkiewicz

Dąbkiewicz Krzysztof

W Komentarzu dokonano analizy poszczególnych instytucji kodeksu karnego wykonawczego, uwzględniając nadrzędną rolę sądu w postępowaniu wykonawczym, a także możliwości indywidualizacji wykonywania kary i innych środków penalnych zgodnie ze standardami europejskimi w traktowaniu skazanych. Komentarz do KKW zawiera omówienie wszystkich ostatnich zmian do ustawy, w tym: - tzw. dużej no

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Komentarz

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Komentarz

Dąbkiewicz Krzysztof

W komementarzu dokonano interpretacji instytucji procesowego prawa wykroczeń, wykorzystując zarówno orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, jak i Trybunału Konstytucyjnego, a także bogaty dorobek literatury.W komentarzu uwzględniono ostatnio wprowadzone zmiany do ustawy dotyczące m.in.:- wysokości sankcji za nieprzestrzeganie zasad przewozu towarów (bez numeru referencyjne

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 177.11 zł 239

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Komentarz Lexis

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Komentarz Lexis

Dąbkiewicz Krzysztof

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz zawiera szczegółową wykładnię przepisów z zakresu proceduralnego prawa wykroczeń. W publikacji omówiono całość rozwiązań prawnych, m.in.: naczelne zasady procesu, właściwość i skład sądu, status stron, zagadnienia dotyczące obrońcy i pełnomocnika oraz przebiegu czynności wyjaśniających, przepisy regulujące przebieg

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie

Dąbkiewicz Krzysztof

Kodeks postępowania karnego z 6 czerwca 1997 r. wszedł w życie 1 września 1998 r. W tej sytuacji można by sądzić, że podejmowanie w niniejszym opracowaniu problematyki stosowania najsurowszego środka zapobiegawczego, jakim jest tymczasowe aresztowanie, to pomysł co najmniej spóźniony. Trzeba jednak pamiętać o zakresie zmian, jakie w ciągu ostatnich kilkunastu lat zostały dokon

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Kodeks karny wykonawczy Komentarze LexisNexis

Kodeks karny wykonawczy Komentarze LexisNexis

Dąbkiewicz Krzysztof

Praca zawiera zmiany wprowadzone ustawą z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3961), które wejdą w życie 1 stycznia 2012 roku. Komentarz zawiera szczegółową wykładnię obowiązujących przepisów. W książce wyczerpująco omówiono poszczególne instytucje Kodeksu karnego wykonawczego, uwzględniając nadrzędną

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Koszty postępowania w sprawach o wykroczenia Komentarz

Koszty postępowania w sprawach o wykroczenia Komentarz

Dąbkiewicz Krzysztof

Wymierzanie sprawiedliwości przez sądy wiąże się z określonymi kosztami postępowania. Problematyka kosztów procesu nie była i nie jest zagadnieniem, któremu by poświęcano szczególną uwagę. Obserwacja praktyki wskazuje, że orzeczenie o kosztach stanowi dodatkową obok kary dolegliwość dla skazanego, nierzadko równie surową jak orzeczona kara. Prawidłowe rozstrzyganie o kosztach

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK

Kodeks postępowania karnego Komentarz do zmian

Kodeks postępowania karnego Komentarz do zmian

Dąbkiewicz Krzysztof

W komentarzu wyczerpująco omówiono najnowsze zmiany w prawie karnym procesowym wprowadzone tzw. dużą nowelizacją kodeksu postępowania karnego, obowiązujące od 1 lipca 2015 r. Komentarz uwzględnia również dwie nowele z 12 czerwca 2015 r., które weszły w życie 1 i 17 września 2015 r., a także zmiany wynikające z ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. W opracowaniu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska