DZICZEK R

- Użytkowanie wieczyste w obrocie prawnym Roszczenia o przewłaszczenie


Użytkowanie wieczyste w obrocie prawnym Roszczenia o przewłaszczenie

Użytkowanie wieczyste w obrocie prawnym Roszczenia o przewłaszczenie

Dziczek Roman

Dziczek R. w książce omawia wszystkie istotne cechy społeczno-gospodarcze użytkowania wieczystego w aktualnym kształcie uformowanym przez najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego poczynając od czynności prawnych kreujących to prawo, a kończąc na jego wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy użytkowania wieczystego. Analizuje też stworzony przez ustawodawcę system roszczeń o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające

Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające

Dziczek Roman

W książce omówiono wszystkie istotne aspekty służebności przesyłu jako instytucji umożliwiającej uregulowanie stanów historycznie wytworzonych oraz właściwą regulację praw przedsiębiorców przesyłowych do nieruchomości osób trzecich na przyszłość. Szczegółowo opisano warunki powstania służebności przesyłu w trybie umownym i sądowym, kwestie związane z zasiedzeniem oraz prawa (roszczenia) właścicieli związane z wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie z nieruchomoś

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające

Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające

Dziczek Roman

W książce omówiono wszystkie istotne aspekty służebności przesyłu jako instytucji umożliwiającej uregulowanie stanów historycznie wytworzonych oraz właściwą regulację praw przedsiębiorców przesyłowych do nieruchomości osób trzecich na przyszłość. Szczegółowo opisano warunki powstania służebności przesyłu w trybie umownym i sądowym, kwestie związane z zasiedzeniem oraz prawa (roszczenia) właścicieli związane z wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie z nieruchomoś

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Własność lokali Komentarz

Własność lokali Komentarz

Dziczek Roman

Komentarz uwzględnia wszystkie dotychczasowe zmiany stanu prawnego wpływające na odczytywanie ustawy o własności lokali. Wśród nich znajduje się najnowsza, która odnosi się do problemu występującego od wielu lat i podnoszonego przez właścicieli miejsc postojowych w wielostanowiskowych lokalach garażowych. Zmiana ta dotyczy pomijania głosów tych właścicieli w procedurze podejmowania uchwał. W komentarzu wskazano także praktyczne skutki wejścia w życie ustawy o ochronie praw

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Ochrona praw lokatorów Dodatki mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów

Ochrona praw lokatorów Dodatki mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów

Dziczek Roman

Tematyka komentarza dotyczy dużej liczby osób, które korzystają z mieszkań na podstawie umowy najmu, w tym tzw. najmu okazjonalnego, oraz ze spółdzielczych praw do lokali. Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów, zasady zawierania i rozwiązywania umów najmu, podwyższania czynszu, gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym, lokale socjalne, tymczasowe i eksmisja to tylko niektóre zagadnienia przedstawione w książce. Szóste wydanie komentarza jest aktualnym omówieniem ustawy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Użytkowanie wieczyste w obrocie prawnym Roszczenia o przewłaszczenie Wzory pozwów sądowych

Użytkowanie wieczyste w obrocie prawnym. Roszczenia o przewłaszczenie. Wzory pozwów sądowych

Dziczek Roman

Użytkowanie wieczyste, chociaż będące wytworem epoki realnego socjalizmu, w okresie transformacji ustrojowej stało się podstawową formą uwłaszczenia osób fizycznych i prawnych na gruntach Skarbu Państwa i gmin. Odegrało więc rolę swoistego łącznika procesu uwłaszczenia z wcześniejszą rewolucją samorządową w postaci powołania gmin. Autor omawia wszystkie istotne cechy społeczno-gospodarcze użytkowania wieczystego w aktualnym kształcie uformowanym przez najnowsze orzeczni

Wydawnictwo: LexisNexis

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU I ROSZCZENIA UZUPEŁNIAJĄCE WZORY WNIOSKÓ

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU I ROSZCZENIA UZUPEŁNIAJĄCE WZORY WNIOSKÓ

Dziczek Roman

Prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstw przesyłowych energii elektrycznej, gazu, szerokopasmowego Internetu, wody i ścieków, bez których trudno wyobrazić sobie w dzisiejszych czasach funkcjonowanie miast, wsi i osiedli, wymaga uregulowania w sposób trwały prawa tych operatorów do zajmowania cudzej nieruchomości i korzystania z gruntu, zgodnie z prze-znaczeniem zainstalowanych urządzeń. Takie unormowanie zostało wprowadzone do prawa polskiego 3 sierpnia 2008 r. przez instytucję s

Wydawnictwo: LexisNexis

Własność lokali Komentarz Wzory pozwów i wniosków sądowych

Własność lokali Komentarz Wzory pozwów i wniosków sądowych

Dziczek Roman

Stan prawny na 15 listopada 2011 roku. Publikacja Własność lokali. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych uwzględnia wszystkie dotychczasowe zmiany stanu prawnego wpływające na odczytywanie ustawy o własności lokali, w tym uchwaloną 16 września 2011 r. ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Autor dokładnie omawia zawiłości prawne, związane z ustanawianiem prawa własności lokali, zarządzaniem nieruchomością wspólną i funkcjonowan

Wydawnictwo: LexisNexis

Prawo mieszkaniowe w praktyce wzory pozwów i wniosków sądowych

Prawo mieszkaniowe w praktyce wzory pozwów i wniosków sądowych

Dziczek Roman

Zmiany na rynku mieszkaniowym oraz w sposobie zarządzania nieruchomościami, spowodowane zarówno dynamicznym rozwojem budownictwa deweloperskiego, w jaki sposób i przekształceniami własnościowymi w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, spowodowały, że konieczne stało się opracowanie drugiego zaktualizowanego i znacznie rozszerzonego wydania niniejszej publikacji. W praktyczny sposób, z wykorzystaniem dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, omówiono pro

Wydawnictwo: LexisNexis

PRAWO MIESZKANIOWE W PRAKTYCE WZORY POZWÓW I WNIOSKÓW WYD2

PRAWO MIESZKANIOWE W PRAKTYCE WZORY POZWÓW I WNIOSKÓW WYD2

Dziczek Roman

Zmiany na rynku mieszkaniowym oraz w sposobie zarządzania nieruchomościami, spowodowane zarówno dynamicznym rozwojem budownictwa deweloperskiego, w jaki sposób i przekształceniami własnościowymi w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, spowodowały, że konieczne stało się opracowanie drugiego zaktualizowanego i znacznie rozszerzonego wydania niniejszej publikacji. W praktyczny sposób, z wykorzystaniem dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, omówiono pro

Wydawnictwo: LexisNexis