Dagmara Lewicka

- Zarządzanie kapitałem ludzkim


ABCD-17307.jpg

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Dagmara Lewicka

Celem głównym niniejszej monografii jest identyfikacja relacji zachodzących między systemem zarządzania kapitałem ludzkim (ZKL), zaufaniem organizacyjnym a zaangażowaniem pracowników. Podstawowym pytaniem prowadzonego postępowania badawczego jest: w jakim stopniu jest możliwe wywieranie wpływu na zaangażowanie pracowników dzięki systemowi ZKL i zaufaniu organizacyjnemu? Cele szczegó

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 90.19 zł 99