Dariusz Fuchs

- Kontrakty na rynku ubezpieczeń Komentarz do przepisów i warunków ubezpieczenia


Kontrakty na rynku ubezpieczeń gospodarczych Komentarz do przepisów i wzorców umownych

Kontrakty na rynku ubezpieczeń Komentarz do przepisów i warunków ubezpieczenia

Dariusz Fuchs

Kontrakty na rynku ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz do przepisów i wzorców umownych stanowi: 1) praktyczny komentarz do przepisów Kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia, 2) omówienie zagadnień międzynarodowego prawa ubezpieczeń gospodarczych, 3) analizę nowych (perspektywicznych) produktów ubezpieczeniowych. W książce znajdziesz m.in. takie zagadnienia jak: ubezpieczenia w energetyce i telekomunikacji, ubezpieczenia obowiązkowe z mocy umowy międzynarodowej (lotnicze), ubezpie

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0,00 zł 0

Biologiczne produkty lecznicze Aspekty prawne

Biologiczne produkty lecznicze Aspekty prawne

Marek Świerczyński

Książka przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych i rzeczników patentowych. Ponadto będzie przydatna pracownikom m.in. Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Narodowego Funduszu Zdrowia. Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje kluczowe problemy prawne z obszaru leków biologicznych stanowiących jedną z najważniejszych innowacji w dziedzinie medycyny. Zawiera ana

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks cywilny Komentarz Tom 3 zobowiązania Część ogólna art. 353-534

Kodeks cywilny Komentarz Tom 3 zobowiązania Część ogólna art. 353-534

Piotr Zakrzewski

Tom 3 komentarza do Kodeksu cywilnego obejmuje regulację części ogólnej zobowiązań. Najważniejsze zalety opracowania, szczególnie cenne dla czytelników, to m.in.:- nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładące nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania;- analiza najistotniejszych problemów spornych w doktrynie i judykaturze ze wskazaniem sposobów ich rozwiązywania na podstawie najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych;- ukazanie ewolu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska