Dariusz Hajdukiewicz

- Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny


Odpowiedzialność karna lekarza w związku czynności medycznych

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny

Dariusz Hajdukiewicz

W publikacji została omówiona problematyka prawidłowego wywiązywania się przez lekarza z obowiązku informowania pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo innej upoważ­nionej osoby.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska