Dariusz Zalewski

- Kontrola podatkowa działalności gospodarczej


Kontrola podatkowa przedsiębiorców

Kontrola podatkowa działalności gospodarczej

Marek Krawczak

Kontrola podatkowa działalności gospodarczej wypełnia lukę na rynku wydawniczym, związaną z licznymi zmianami przepisów w zakresie zasad kontroli podatkowej i dostarcza niezbędnej wiedzy dla szerokiej grupy odbiorców. Publikacja została napisana przez pryzmat doświadczenia praktycznego autorów – sędziów sądów administracyjnych, którzy na co dzień stosują przepisy z zakresu kontroli podatkowej przedsiębiorców, dzięki czemu w prosty i przejrzysty sposób przedstawiają zawi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny

Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny

Podatki w praktyce

W komentarzu do kontroli podatkowej omówiono zagadnienia związane z kontrolą podatkową na tle zmian spowodowanych wejściem w życie ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 508 ze zm.). Książka została wzbogacona o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych rozstrzygających spory podatników, a także o orzecznictwo NSA. W książce Kontrola podatkowa Komentarz omówiono m.in. następujące zagadnienia:- zasady ogólne prowadzenia kontrol

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Sporządzanie środków zaskarżenia w sprawach podatkowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Sporządzanie środków zaskarżenia w sprawach podatkowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Dariusz Zalewski

Publikacja w sposób systemowy i całościowy prezentuje poszczególne etapy sporządzenia, wniesienia i popierania skargi do WSA oraz formułowania wniosków w dalszym toku postępowania sądowoadministracyjnego, w tym również na rozprawie przed WSA. W szczególności zaś zwrócono uwagę na specyfikę spraw podatkowych.Kolejne 2 wydanie publikacji uwzględnia najnowsze orzecznictwo, doktrynę oraz zmiany legislacyjne. W publikacji uwzględniono wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone m.in. u

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Postępowanie podatkowe 810 wyjaśnień i interpretacji

Postępowanie podatkowe 810 wyjaśnień i interpretacji

Andrzej Melezini

Książka dla doradców podatkowych, pracowników administracji skarbowej, radców prawnych, adwokatów oraz aplikantów. Zainteresuje również księgowych, dyrektorów finansowych, przedsiębiorców i studentów prawa oraz pracowników naukowych zajmujących się problematyką kontroli podatkowej, postępowania podatkowego i postępowania przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych. Książka stanowi kompendium wiedzy o procedurach podatkowych, poczynając od czynności sprawdzają

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Szustakiewicz Przemysław

Praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa Jest to drugie wydanie publikacji, która w formie poradnikowej omawia zasady dostępu do informacji publicznej – zarówno prostej, złożonej jak i zasady ponownego wykorzystania informacji. Wyjaśnia jakie informacje można uznać za publiczne oraz kto i w jakim zakresie może je udostępnić lub o ich udostępnienie wystąpić. W książce omówiono również ograniczenia w dostępie do informacji publicznej oraz p

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o kontroli skarbowej Komentarz praktyczny

Ustawa o kontroli skarbowej Komentarz praktyczny

Dariusz Zalewski

Prezentowany Komentarz jest jedynym na rynku opracowaniem zawierającym kompleksowe omówienie przepisów dotyczących kontroli skarbowej w ujęciu praktycznym. Koncentruje się na najważniejszych problemach związanych z wykładnią przepisów ustawy, dostarczając wyczerpujących rozwiązań, niezbędnych zarówno praktykom stosującym przepisy ustawy o kontroli skarbowej w swojej pracy zawodowej, jak i zainteresowanym powyższym tematem od strony naukowej. Przejrzystość struktury tekstu, c

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck