Dembczyńska

- Praktyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego


Praktyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego

Praktyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego

Dembczyńska

Książka zawiera wzory pism oraz płytę CD. Postępowanie egzekucyjne w administracji to doprowadzenie do przymusowego wykonania obowiązków publicznoprawnych (pieniężnych i niepieniężnych). Rozwój stosunków społeczno-gospodarczych i poddanie ich regulacji administracyjnoprawnej sprawia, że organy administracji publicznej coraz częściej sięgają po środki egzekucyjne. Książka stanowi przewodnik po zawiłościach administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Jest adresowana nie

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom