Dominik Borek

- Komentarz do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych


Komentarz do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Komentarz do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Dominik Borek

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych określa warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli umowy z podróżnymi są zawierane przez przedsiębiorców turystycznych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zasady funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Wydawane na podst

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 169.59 zł 220.5