Dominika Szachniewicz

- Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika ponad 140 praktycznych przykładów plus płyta CD


Rozwiązywanie umów o pracę Instruktaż wzory przykłady

Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika ponad 140 praktycznych przykładów plus płyta CD

Dominika Szachniewicz

Książka pomoże wszystkim pracownikom działów kadr i pracodawcom, którzy zastanawiają się nad zasadnością wykorzystania prawnych możliwości rozwiązania stosunku pracy. Zostały w niej omówione najczęściej spotykane problemy i budzące najwięcej kontrowersji przyczyny rozwiązania umowy w trybie art. 52 kp, m.in. naruszenie zasad współżycia społecznego, kradzież mienia, nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego, nadużycia w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom