Dominika Wetoszka

- Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach


Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach

Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach

Marcin Derlacz

Od 2009 r. regularnie na egzaminach zawodowych z części prawa cywilnego pojawia się zadanie mające na celu sporządzenie apelacji na podstawie dostępnych akt sprawy, w tym wyroku sądu I instancji. Publikacja skonstruowana została podobnie, bowiem w części praktycznej znajduje się wyrok sądu I instancji, wzór apelacji wraz z uzasadnieniem, a następnie komentarz. Apelacje w sprawach cy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 80.55 zł 99

Prawo karne

Prawo karne

Aplikacje prawnicze

Zawartość merytoryczna opracowania opiera się na aktualnie obowiązującym ramowym programie szkolenia uchwalonym przez Naczelną Radę Adwokacką i ma na celu być swego rodzaju uzupełnieniem wiedzy nabywanej w toku szkolenia. Publikacja nie ma i nie miała być w swoim założeniu kolejnym opracowaniem komentarzowym, ale koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach praktycznych z jakim

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 86.91 zł 99

Pozwy z prawa cywilnego na przykładach i wzorach

Pozwy z prawa cywilnego na przykładach i wzorach

Marcin Derlacz

Publikacja stanowi kontynuację serii „Wzorów pozwów na przykładach i wzorach” zawierającej zarówno teoretyczne jak i praktyczne wskazówki formułowania pozwów w sprawach cywilnych. Jej celem jest usystematyzowanie wiedzy w zakresie konstruowania pozwów w sprawach cywilnych. Z tego też względu, na publikację składają się dwie części – opisowa i wzory z komentarzami. W pier

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 86.91 zł 99

Apelacje z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach

Apelacje z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach

Aplikacje prawnicze

Publikacja została podzielona na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną. Część teoretyczna zawiera wytyczne odnośnie do wymogów formalnych apelacji. Odwołuje się także do orzecznictwa i literatury przedmiotu. W części praktycznej publikacja zawiera kilkanaście wzorów apelacji w sprawach gospodarczych, opracowanych na podstawie wyroków sądów powszechnych. Celem przybliżeni

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 80.55 zł 99

Prawo gospodarcze Podręcznik dla aplikantów

Prawo gospodarcze Podręcznik dla aplikantów

Dominika Wetoszka

W treści podręcznika z prawa gospodarczego znajdują się zarówno omówienia dotyczące kwestii strukturalnych związanych z funkcjonowaniem spółki cywilnej oraz spółek prawa handlowego, jak również te które koncentrują się na zagadnieniach związanych z prawem kontraktowym w ogólności i dotyczące konkretnych postaci stosunków zobowiązaniowych. Praktyka obrotu gospodarczego uczy,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 86.91 zł 99

Prawo administracyjne podręcznik dla aplikantów

Prawo administracyjne podręcznik dla aplikantów

Dominika Wetoszka

Autorzy publikacji przypominają w streszczeniu temat od strony teoretycznej, a następnie przedstawiają wyczerpująco w formie przykładów, kazusów, orzeczeń i wzorów pism i dokumentów. W ten sposób autorzy realizują założenie, jakim jest praktyczne podanie wiedzy i jej zastosowanie w praktyce adwokackiej. Dzięki książkom aplikant zrozumie, jak często teoria różni się od praktyki

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 80.55 zł 99

Apelacje w sprawach cywilnych na przykładach i wzorach

Apelacje w sprawach cywilnych na przykładach i wzorach

Dominika Wetoszka

Apelacje w sprawach cywilnych na przykładach i wzorach mają na celu usystematyzowanie podstawowych kwestii dotyczących konstruowania apelacji w sprawach cywilnych. Stanowią one kontynuację Pozwów w sprawach cywilnych na przykładach i wzorach, gdyż większość przykładów wyroków opartych jest na treści pozwów opracowanych w I części serii.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 80.55 zł 99

Prawo transportowe Morze Ląd Powietrze

Prawo transportowe Morze Ląd Powietrze

Dominika Wetoszka

Monografia pokonferencyjna pt. Prawo transportowe: Morze, Ląd, Powietrze stanowi zbiór referatów z zakresu transportu morskiego, transportu lądowego, w tym drogowego i kolejowego oraz transportu lotniczego wygłoszonych podczas II Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Coroczna organizacja konferencji naukowych o różnej tematyce prawnej związana jest z potrzebą tworze

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 87.97 zł 109

Prawo transportowe Morze Ląd Powietrze

Prawo transportowe Morze Ląd Powietrze

Dominika Wetoszka

Monografia pokonferencyjna pt. Prawo transportowe: Morze, Ląd, Powietrze stanowi zbiór referatów z zakresu transportu morskiego, transportu lądowego, w tym drogowego i kolejowego oraz transportu lotniczego wygłoszonych podczas II Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Coroczna organizacja konferencji naukowych o różnej tematyce prawnej związana jest z potrzebą tworze

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 86.91 zł 109