Dominika Wetoszka

- Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach


apelacje-w-sprawach-cywilnych-na-przykladach-wzorach.jpg

Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach

Marcin Derlacz

Od 2009 r. regularnie na egzaminach zawodowych z części prawa cywilnego pojawia się zadanie mające na celu sporządzenie apelacji na podstawie dostępnych akt sprawy, w tym wyroku sądu I instancji. Publikacja skonstruowana została podobnie, bowiem w części praktycznej znajduje się wyrok sądu I instancji, wzór apelacji wraz z uzasadnieniem, a następnie komentarz. Apelacje w sprawach cy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 79.19 zł 99

ksiazka-o-pozwach-z-prawa-cywilnego.jpg

Pozwy z prawa cywilnego na przykładach i wzorach

Marcin Derlacz

Publikacja stanowi kontynuację serii „Wzorów pozwów na przykładach i wzorach” zawierającej zarówno teoretyczne jak i praktyczne wskazówki formułowania pozwów w sprawach cywilnych. Jej celem jest usystematyzowanie wiedzy w zakresie konstruowania pozwów w sprawach cywilnych. Z tego też względu, na publikację składają się dwie części – opisowa i wzory z komentarzami. W pier

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 89.09 zł 99

ksiazka-apelacje-z-prawa-gospodarczego-na-przykladach-wzorach.jpg

Apelacje z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach

Aplikacje prawnicze

Publikacja została podzielona na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną. Część teoretyczna zawiera wytyczne odnośnie do wymogów formalnych apelacji. Odwołuje się także do orzecznictwa i literatury przedmiotu. W części praktycznej publikacja zawiera kilkanaście wzorów apelacji w sprawach gospodarczych, opracowanych na podstawie wyroków sądów powszechnych. Celem przybliżeni

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 80.29 zł 99

prawo-gospodarcze-podrecznik-dla-aplikantow.jpg

Prawo gospodarcze Podręcznik dla aplikantów

Dominika Wetoszka

W treści podręcznika z prawa gospodarczego znajdują się zarówno omówienia dotyczące kwestii strukturalnych związanych z funkcjonowaniem spółki cywilnej oraz spółek prawa handlowego, jak również te które koncentrują się na zagadnieniach związanych z prawem kontraktowym w ogólności i dotyczące konkretnych postaci stosunków zobowiązaniowych. Praktyka obrotu gospodarczego uczy,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 89.09 zł 99

prawo-administracyjne-podrecznik-dla-aplikantów.jpg

Prawo administracyjne podręcznik dla aplikantów

Dominika Wetoszka

Autorzy publikacji przypominają w streszczeniu temat od strony teoretycznej, a następnie przedstawiają wyczerpująco w formie przykładów, kazusów, orzeczeń i wzorów pism i dokumentów. W ten sposób autorzy realizują założenie, jakim jest praktyczne podanie wiedzy i jej zastosowanie w praktyce adwokackiej. Dzięki książkom aplikant zrozumie, jak często teoria różni się od praktyki

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 79.19 zł 99

apelacje-w-sprawach-cywilnych-na-przykladach-wzorach.jpg

Apelacje w sprawach cywilnych na przykładach i wzorach

Dominika Wetoszka

Apelacje w sprawach cywilnych na przykładach i wzorach mają na celu usystematyzowanie podstawowych kwestii dotyczących konstruowania apelacji w sprawach cywilnych. Stanowią one kontynuację Pozwów w sprawach cywilnych na przykładach i wzorach, gdyż większość przykładów wyroków opartych jest na treści pozwów opracowanych w I części serii.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 79.19 zł 99

prawo-transportowe-morze-lad-powietrze.jpg

Prawo transportowe Morze Ląd Powietrze

Dominika Wetoszka

Monografia pokonferencyjna pt. Prawo transportowe: Morze, Ląd, Powietrze stanowi zbiór referatów z zakresu transportu morskiego, transportu lądowego, w tym drogowego i kolejowego oraz transportu lotniczego wygłoszonych podczas II Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Coroczna organizacja konferencji naukowych o różnej tematyce prawnej związana jest z potrzebą tworze

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 91.29 zł 109

prawo-transportowe-morze-lad-powietrze.jpg

Prawo transportowe Morze Ląd Powietrze

Dominika Wetoszka

Monografia pokonferencyjna pt. Prawo transportowe: Morze, Ląd, Powietrze stanowi zbiór referatów z zakresu transportu morskiego, transportu lądowego, w tym drogowego i kolejowego oraz transportu lotniczego wygłoszonych podczas II Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Coroczna organizacja konferencji naukowych o różnej tematyce prawnej związana jest z potrzebą tworze

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 90.19 zł 109