Dominowska Joanna

- Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje