Donata Hermann Marciniak

- Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy


Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy

Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy

Donata Hermann Marciniak

Książka Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy stanowi kompendium wiedzy na temat urlopów pracowniczych oraz innych zwolnień od pracy. Szczegółowo omówiono tu podstawy prawne, zasady udzielania, wymiary, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, a także kwestie specyficzne dotyczące takich urlopów, jak:- urlop wypoczynkowy i dodatkowy urlop wypoczynkowy,- urlop bezpłatny,- urlop okolicznościowy,- urlop szkoleniowy,- urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski i wychowawczy,-

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników od a do z

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników praktyczny komentarz wzory dokumentów z suplementem elektronicznym

Donata Hermann Marciniak

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników to działania, które podejmuje każdy pracodawca. Autorka książki o zwalnianiu o zatrudnianiu pracowników to specjalista z zakresu prawa pracy – w praktyczny sposób omawia warunki, jakie muszą zostać spełnione w procesie nawiązywania oraz rozwiązywania stosunku pracy, z uwzględnieniem nie tylko przepisów Kodeksu pracy, ale również przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) oraz nowych przepisów w zakresie prowadzenia akt osobow

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK