Dorota Jaszczak

- Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej


Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej

Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej

Dorota Jaszczak

Publikacja stanowi praktyczne opracowanie dotyczące zasad prowadzenia i przebiegu kontroli skarbowej również udziału profesjonalnego pełnomocnika, ze szczególnym podkreśleniem roli doradców podatkowych uczestniczących w tej kontroli. W lekturze czytelnik znajdzie : - niezbędne informacje odnoszące się do organizacji organów kontroli skarbowej, obszaru ich upełnomocnień również własnych praw i obowiązków w trakcie kontroli, - praktyczne wskazówki dotyczące przebiegu kontr

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska