Dorota Kosacka Łędzewicz

- Leksykon Podatek dochodowy od osób prawnych


Leksykon Podatek dochodowy od osób prawnych

Leksykon Podatek dochodowy od osób prawnych

Dorota Kosacka Łędzewicz

W aktualnym wydaniu uwzględniono zmiany wchodzące w życie od 1 stycznia 2019 roku. Leksykon Podatek dochodowy od osób prawnych 2019

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych 2019

Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych 2019

Dorota Kosacka Łędzewicz

W aktualnym wydaniu szeroko przedstawiono zmiany które weszły w życie od 2013 roku. Dodatkowym atutem jest uwzględnienie najnowszych wyjaśnień organów podatkowych i orzecznictwa sądów administracyjnych. Z leksykonu dowiesz się: - podmiot i przedmiot opodatkowania (osoby prawne, spółki zagraniczne, spółki kapitałowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółka komandytowo-akcyjna, działalność rolnicza, zwolnienia podmiotowe, rok podatkowy); - opodatkowanie osób zagranicznych (dochody

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Leksykon pracodawcy 2019 Prawa i obowiązki pracodawcy od A do Z

Leksykon pracodawcy 2019 Prawa i obowiązki pracodawcy od A do Z

Dorota Kosacka Łędzewicz

Książka którą powinien przeczytać każdy pracodawca. Autorzy omawiają obowiązki pracodawcy począwszy od momentu zatrudnienia pracownika poprzez trwanie zatrudnienia, aż do momentu jego zwolnienia. Publikacja łączy zagadnienia z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego i wielu innych. Wzbogacona licznymi przykładami, wyjaśnieniami różnych organów oraz wzorami do zastosowania w praktyce. Z Leksykonu dowiesz się: Jakie dokumenty należy zgromadzić zatrudniając

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Leksykon pracodawcy 2019 Prawa i obowiązki pracodawcy od A do Z

Leksykon pracodawcy 2019 Prawa i obowiązki pracodawcy od A do Z

Dorota Kosacka Łędzewicz

Książka łączy zagadnienia z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego i wielu innych. Wzbogacona licznymi przykładami, wyjaśnieniami różnych organów oraz wzorami do zastosowania w praktyce. Autorzy omawiają obowiązki pracodawcy począwszy od momentu zatrudnienia pracownika – poprzez trwanie zatrudnienia, aż do momentu jego zwolnienia. Z Leksykonu dowiesz się m.in.:- Jakie dokumenty należy zgromadzić zatrudniając pracownika?- Jak prawidłowo obliczyć wynagrodz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Leksykon pracodawcy 2019 Prawa i obowiązki pracodawcy od A do Z

Leksykon pracodawcy 2019 Prawa i obowiązki pracodawcy od A do Z

Dorota Kosacka Łędzewicz

Publikacja łączy zagadnienia z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego i wielu innych. Wzbogacona licznymi przykładami, wyjaśnieniami różnych organów oraz wzorami do zastosowania w praktyce. Z leksykonu dowiesz się: - umowa o pracę (umowa o pracę i zlecenia, umowy cywilnoprawne, samozatrudnienie ...); - rodzaje umów (umowy o pracę ze względu na czas, umowy na czas określony, umowy o pracę z młodocianymi i z dziećmi, telepraca ...); - obowiązki pracodawcy (

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Opodatkowanie Transakcje wewnątrzwspólnotowe eksport import - 2007

Opodatkowanie Transakcje wewnątrzwspólnotowe eksport import - 2007

Dorota Kosacka łędzewicz

Ty też możesz handlować z za granicą! Uaktualnione i rozszerzone wydanie publikacji przeznaczonej dla wszystkich firm dokonujących transakcji zagranicznych. Czytelnik znajdzie tu omówienie zasad: rozliczania transakcji towarowych ( wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrz-wspólnotowa dostawa towarów, eksport i import towarów), importu usług i świadczenia usług. Książka zawiera jasne i przystępne omówienie wielu praktycznych zagadnień. Dodatkowym atutem są liczne przykłady, a

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Transakcje wewnątrzwspólnotowe Eksport Import

Transakcje wewnątrzwspólnotowe Eksport Import

Dorota Kosacka Łędzewicz

Uaktualnione i rozszerzone wydanie publikacji przeznaczonej dla wszystkich firm dokonujących transakcji zagranicznych. Czytelnik znajdzie tu omówienie zasad: - rozliczania transakcji towarowych ( wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólno-towa dostawa towarów, eksport i import towarów), - importu usług i świadczenia usług. W bieżącym wydaniu w szerokim zakresie przedstawiono zmiany wchodzące w życie od l grudnia 2008 rok i l stycznia 2009 rok Książka zawiera jasne i przystęp

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Leasing 2019

Leasing 2019

Dorota Kosacka Łędzewicz

Oddzielne rozdziały poświęcono podatkowi VAT, podatkowi dochodowemu i rachunkowości. Omówiono również inne często występujące problemy, niektóre elementy zawarte w umowach, podatek od środków transportu, problematykę leasingu samochodów. Książka omawia: - leasing w prawie cywilnym; - leasing w podatku dochodowym (leasing finansowy, operacyjny, kradzież przedmiotu, leasing samochodów osobowych, gruntu, sprzętu komputerowego i oprogramowania, konsumencki); - leasing w VAT (umo

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Leasing 2019 Unimex

Leasing 2019 Unimex

Dorota Kosacka Łędzewicz

Kompleksowe omówienie zagadnień związanych z leasingiem, zarówno u korzystającego, jak i finansującego. Z publikacji dowiesz się czym w podatku dochodowym różni się leasing finansowy od leasingu operacyjnego? Jak rozliczyć leasing w księgach finansującego i korzystającego? Jakie szczególne zasady obowiązują w przypadku leasingu samochodów? Jak prawidłowo rozliczyć podatki po wykupie przedmiotu leasingu w 2012 roku? Jak ująć umowę leasingu w księgach rachunkowych? Jakie

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Leksykon świadczeń ZUS

Leksykon świadczeń ZUS

Dorota Kosacka łędzewicz

Zapomnij o problemach z ZUS! Uaktualnione i poszerzone wydanie publikacji przeznaczonej dla wszystkich płatników składek ZUS. W książce w sposób kompleksowy i przystępny omówiono wiele praktycznych problemów związanych z prawidłowym rozliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Oddzielne rozdziały poświęcono zbiegom tytułów ubezpieczeń, rozliczaniu składek na Fundusz Pracy, ubezpieczeniu rolników, oraz zasadom przyznawania i wypłacania niektórych świadczeń

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex