Dorota Kosacka Łedziewicz

- Leksykon świadczeń ZUS 2013


Opodatkowanie Transakcje wewnatrzwspólnotowe Eksport import

Opodatkowanie Transakcje wewnatrzwspólnotowe Eksport import

Dorota Kosacka Łedziewicz

Publikacja omawia zasady opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz wychodzących poza UE dotyczących zarówno towarów, jak i usług. Publikacja wzbogacona licznymi przykładami, wyjaśnieniami organów podatkowych oraz orzecznictwem ETS. Autorzy wyjaś

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Opodatkowanie Leasing

Opodatkowanie Leasing

Dorota Kosacka Łedziewicz

Kompleksowe omówienie zagadnień związanych z leasingiem, zarówno u korzystającego, jak i finansującego. Oddzielne rozdziały poświęcono podatkowi VAT, podatkowi dochodowemu i rachunkowości. Omówiono również inne często występujące problemy, np.: niektóre e

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Leksykon świadczeń ZUS

Leksykon świadczeń ZUS

Dorota Kosacka Łedziewicz

Pozycja prezentująca w sposób kompleksowy, praktyczny i przystępny skomplikowaną problematykę związaną z rozliczeniami i świadczeniami z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. W publikacji omówiono zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, obowiązki płatników, zasady przyznawania świadczeń rodzinnych, itp. Stan prawny 2006 rok

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex