Dorota Kosacka Łedziewicz

- Leksykon świadczeń ZUS 2013


bUNMX-17-2.jpg

Opodatkowanie Transakcje wewnatrzwspólnotowe Eksport import

Dorota Kosacka Łedziewicz

Publikacja omawia zasady opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz wychodzących poza UE dotyczących zarówno towarów, jak i usług. Publikacja wzbogacona licznymi przykładami, wyjaśnieniami organów podatkowych oraz orzecznictwem ETS. Autorzy wyjaś

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

bUNMX-1401.jpg

Opodatkowanie Leasing

Dorota Kosacka Łedziewicz

Kompleksowe omówienie zagadnień związanych z leasingiem, zarówno u korzystającego, jak i finansującego. Oddzielne rozdziały poświęcono podatkowi VAT, podatkowi dochodowemu i rachunkowości. Omówiono również inne często występujące problemy, np.: niektóre e

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

UNMX-3201-3.jpg

Leksykon świadczeń ZUS

Dorota Kosacka Łedziewicz

Pozycja prezentująca w sposób kompleksowy, praktyczny i przystępny skomplikowaną problematykę związaną z rozliczeniami i świadczeniami z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. W publikacji omówiono zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, obowiązki płatników, zasady przyznawania świadczeń rodzinnych, itp. Stan prawny 2006 rok

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex