Drwiłło Andrzej

- Podstawy finansów i prawa finansowego Drwiłło


Podstawy finansów i prawa finansowego

Podstawy finansów i prawa finansowego Drwiłło

Drwiłło Andrzej

Prawo finansowe i finanse publiczne są przedmiotem wykładów na studiach prawniczych, ekonomicznych, administracyjnych i z zakresu zarządzania. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów tych kierunków studiów, słuchaczy studiów podyplomowych, doktoranckich i innych, w ramach których wykładane są owe przedmioty bądź ich elementy, jak również do osób zawodowo zajmujących się tą tematyką. W trzecim wydaniu podręcznika z prawa finansowego znajdziesz uwzględnion

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Leksykon prawa finansowego Drwiłło

Leksykon prawa finansowego Drwiłło

Drwiłło Andrzej

Leksykon prawa finansowego jest pierwszym tego typu opracowaniem informacyjnym zawierającym nie tylko, w ułożonych alfabetycznie krótkich jednostkach tekstowych, definicje nominalne z zakresu trudniejszego słownictwa, lecz także podstawową wiedzę z dziedziny prawa finansowego. Publikacja nie jest wyczerpującym kompendium wiedzy ze wspomnianej dziedziny. Jest jedynie zwróceniem uwagi na doniosłe znaczenie obowiązujących pojęć. Autorzy prezentują najbardziej podstawowe, ich zdaniem

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

System prawnofinansowy Unii Europejskiej

System prawnofinansowy Unii Europejskiej

Drwiłło Andrzej

Książka jest pierwszą na rynku publikacją, w której przedstawiono kluczowe instytucje prawa finansowego Unii Europejskiej oraz ich ujęcie w ramach systemu prawnofinansowego UE. Wyjaśniono także jego aspekty doktrynalne, instytucjonalne oraz materialne. Oddziaływanie UE na prawo finansowe państw członkowskich odnosi się obecnie w zasadniczej mierze do zapewnienia większej stabilności fiskalnej i finansowej wewnętrznego rynku finansowego. Dlatego istotne dla zrozumienia funkcjonowan

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Leksykon prawa finansowego 100 podstawowych pojęć

Leksykon prawa finansowego 100 podstawowych pojęć

Drwiłło Andrzej

Prawo finansowe, w warunkach gospodarki rynkowej i członkostwa Polski w Unii Europejskiej, nabiera szczególnego znaczenia, z uwagi na miejsce i rolę tej dziedziny prawa we współczesnym świecie. Zmierzenie się ze skomplikowaną materią prawno-finansową stwarza nie lada problem, tym większy, że niemożliwy do uniknięcia. Znajomość prawa finansowego jest niezbędna nie tylko pracownikowi administracji finansów publicznych czy kontroli finansowej, ale też pracownikom organów ścigan

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck