Drwiłło Andrzej

- Podstawy finansów i prawa finansowego


Podstawyfinansowprawafinans2015.jpg

Podstawy finansów i prawa finansowego

Drwiłło Andrzej

Prawo finansowe i finanse publiczne są przedmiotem wykładów na studiach prawniczych, ekonomicznych, administracyjnych i z zakresu zarządzania. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów tych kierunków studiów, słuchaczy studiów podyplomowych, doktoranckich i innych, w ramach których wykładane są owe przedmioty bądź ich elementy, jak również do osób zawodowo zajmuj

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 63.79 zł 79

system-prawnofinansowy-unii-833038i.jpg

System prawnofinansowy Unii Europejskiej

Drwiłło Andrzej

Książka jest pierwszą na rynku publikacją, w której przedstawiono kluczowe instytucje prawa finansowego Unii Europejskiej oraz ich ujęcie w ramach systemu prawnofinansowego UE. Wyjaśniono także jego aspekty doktrynalne, instytucjonalne oraz materialne. Oddziaływanie UE na prawo finansowe państw członkowskich odnosi się obecnie w zasadniczej mierze do zapewnienia większej stabilności

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 117.07 zł 149

leksykon-prawo-finansowe.jpg

Leksykon prawa finansowego Drwiłło

Drwiłło Andrzej

Leksykon prawa finansowego jest pierwszym tego typu opracowaniem informacyjnym zawierającym nie tylko, w ułożonych alfabetycznie krótkich jednostkach tekstowych, definicje nominalne z zakresu trudniejszego słownictwa, lecz także podstawową wiedzę z dziedziny prawa finansowego. Publikacja nie jest wyczerpującym kompendium wiedzy ze wspomnianej dziedziny. Jest jedynie zwróceniem uwagi na d

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

BEKW-8805x.jpg

Leksykon prawa finansowego 100 podstawowych pojęć

Drwiłło Andrzej

Prawo finansowe, w warunkach gospodarki rynkowej i członkostwa Polski w Unii Europejskiej, nabiera szczególnego znaczenia, z uwagi na miejsce i rolę tej dziedziny prawa we współczesnym świecie. Zmierzenie się ze skomplikowaną materią prawno-finansową stwarza nie lada problem, tym większy, że niemożliwy do uniknięcia. Znajomość prawa finansowego jest niezbędna nie tylko pracownikow

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck