Duże Komentarze

- Ustawa o prokuraturze


ustawa-prokuraturze-2011.jpg

Ustawa o prokuraturze

Duże Komentarze

Niniejszy komentarz jest pierwszym na rynku opracowaniem w całości omawiającym ustawę o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Akt ten zasadniczo poszerzył kompetencje Prokuratorii Generalnej

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

brak.jpg

Prawo energetyczne komentarz

Duże Komentarze Becka

Niniejsza pozycja stanowi pierwsze na rynku tak obszerne omówienie katalogu ustaw dotyczących prawa energetycznego. Publikacja zawiera szczegółową i wnikliwą analizę wszystkich artykułów ustaw, z wykorzystaniem bogatego dorobku judykatury, innych krajowych aktów prawnych związanych z tym zagadnieniem oraz z uwzględnieniem rozwiązań prawa unijnego w tym zakresie. W komentarzu zaprezen

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Ordynacja-podatkowa-Komentarz-2019-Babiarz-Dauter.jpg

Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz Dauter

Duże Komentarze

Najnowsze wydanie komentarza do Ordynacji podatkowej zawiera omówienie nowych regulacji związanych z m.in. dodatkowym zobowiązaniem podatkowym, raportowaniem schematów podatkowych oraz cofnięciem skutków unikania opodatkowania.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

komentarz-2016-ustawa-rachunkowosc.jpg

Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska

Ewa Wallińska

Komentarz do ustawy o rachunkowości to wyróżniające się na rynku opracowanie, zawierające wyczerpującą analizę aktualnych przepisów podstawowego źródła regulacji polskiego prawa bilansowego, jakim jest ustawa o rachunkowości. Uwzględniona została również nowelizacja ustawy wchodząca w życie z dniem 25.11.2018 r., rozszerzająca zakres jej stosowania o przedsiębiorstwa w spadku

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 208.99 zł 259

prawozamowienpublicznych2012pierog.jpg

Prawo zamówień publicznych Komentarz Pieróg

Duże Komentarze Becka

Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie:- przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych,- zasad i trybu udzielania zamówień publicznych,- środków ochrony prawnej,- kontroli udzielania zamówień publicznych,- organów właściwych w sprawach dot. zamówie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

ksiazka-Konstytucja-biznesu-Komentarz.jpg

Konstytucja biznesu Komentarz

Leszek Bielecki

Konstytucja biznesu. Komentarz stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie pakietu czterech aktów prawnych tworzących fundamenty regulacji gospodarczej i zarazem publicznego prawa gospodarczego, które weszły w życie 30.04.2018 r. Należą do nich ustawy uchwalone 6.03.2018 r.: Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.), o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 197.99 zł 249

kpk-komentarz-swiecki-wolters.jpg

Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki

Duże Komentarze

Komentarz do Kodeksu postępowania karnego główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów. Myślą przewodnią podczas jej tworzenia było bowiem wydobywanie wątpliwości interpretacyjnych, a nie ich unikanie. W ten sposób starano się wyjść naprzeciw oczekiwaniom praktyków, aby komentarz nie kończył się tam, gdzie zaczynają się problemy. W czwartym wydaniu komen

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 310.29 zł 399

komentarz-becka-2019-nieuczciwa-konkurencja.jpg

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz

Duże Komentarze Becka

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz w sposób wyczerpujący wyjaśnia zagadnienia związane z zapobieganiem i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach, zarówno w interesie publicznym, jak i przedsiębiorców oraz klientów. Publikacja zawiera szczegółową i wnikliwą

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 299.59 zł 349

ustawa-finanse-publiczne-komentarz-2015.jpg

Ustawa o finansach publicznych Komentarz Misiąg

Wojciech Misiąg

Ostatnią uwzględnioną w Komentarzu do ustawy: o finansach publicznych zmianą jest ustawa z 9.11.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 2354), która wchodzi w życie 2.1.2019 r., o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest ustawa z 3.7.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolni

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 320.99 zł 369

kodeks-spolek-handlowych-komentarz-rodzynkiewicz.jpg

Kodeks spółek handlowych Komentarz Rodzynkiewicz

Mateusz Rodzynkiewicz

Komentarz do kodeksu spółek handlowych stanowi omówienie przepisów Kodeksu spółek handlowych w szerszym kontekście innych ustaw mających znaczenie dla wykładni i stosowania prawa spółek handlowych, w tym m.in.: ustaw regulujących rynek kapitałowo-finansowy, Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych. W komentarzu Kodeks spółek handlowyc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 241.99 zł 299