Duże Komentarze Becka

- Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz


komentarz-becka-2019-nieuczciwa-konkurencja.jpg

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz

Duże Komentarze Becka

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz w sposób wyczerpujący wyjaśnia zagadnienia związane z zapobieganiem i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach, zarówno w interesie publicznym, jak i przedsiębiorców oraz klientów. Publikacja zawiera szczegółową i wnikliwą

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Kodeksrodzinnyopiekunczy2013.jpg

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek

Krystyna Gromek

Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyd. Beck ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz stanowi autorski komentarz do poszczególnych przepisów ustawy, a wzbogacona została o liczne orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z tezami orzeczeń oraz fragmentami uzasadnień,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 270.59 zł 299

ustawa-finanse-publiczne-komentarz-2015.jpg

Ustawa o finansach publicznych Komentarz Misiąg

Wojciech Misiąg

Ostatnią uwzględnioną w Komentarzu do ustawy: o finansach publicznych zmianą jest ustawa z 9.11.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 2354), która wchodzi w życie 2.1.2019 r., o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest ustawa z 3.7.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolni

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 320.99 zł 369

prawo-o-postepowaniu-komentarz-hauser-wierzbowski.jpg

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Roman Hauser

Komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.), będący profesjonalnym opracowaniem zawierającym tekst ustawy wraz z obszernie omówionymi tezami. Kolejne 5. wydanie komentarza uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 282.47 zł 329

kpa-komentarz-hauser-wierzbowski.jpg

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Roman Hauser

Jest to piąte wydanie Komentarza do kodeksu postępowania administracyjnego uzupełnione i poprawione, które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny. Komen

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 299.59 zł 349

komentarz-do-spolek-zoo-becka-tom1.jpg

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tom 1 Komentarz do art. 151–226 KSH

Artur Nowacki

Obszerny i praktyczny komentarz do art. 151–226 ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.).Komentarz jest pierwszą tego typu publikacją na rynku wydawniczym, wyróżniającą się zawartymi licznymi przykładami, które w sposób praktyczny, zrozumiały i szczegółowy omawiają regulację spółki z o.o. Ponadto, komentarz prezentuje ko

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 299.59 zł 349

kpl-kodeksów-do-prawa-cywilnego-beck.jpg

Kodeks cywilny Komentarz Tom 1-2

Krzysztof Pietrzykowski

Wydawnictwo prezentuje kolejne, 9. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I zawiera wyjaśnienia do art. 1–449. Wydawnictwo prezentuje kolejne, 9. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim. Kodeks cywilny

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 598.12 zł 698

Prawo-farmaceutyczne-Komentarz-Ogieglo.jpg

Prawo farmaceutyczne Komentarz Ogiegło

Leszek Ogiegło

Komentarz do ustawy z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211 ze zm.) stanowi szczegółowe omówienie zagadnień przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walor praktyczny. Komentarz do prawa farmaceutycznego w sposób wyczerpujący pozwala zapoznać się z k

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 341.54 zł 399

Prawo-rynku-kapitalowego-Komentarz-2014.jpg

Prawo rynku kapitałowego Komentarz Wierzbowski

Marek Wierzbowski

Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, autorstwa wybitnego grona specjalistów w poruszanej tematyce, pod redakcją prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego, dr Ludwika Sobolewskiego oraz dr hab. Pawła Wajdy stanowi najobszerniejsze na rynku (ok. 2250 s.) oraz wyczerpujące omówienie: ustawy z o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 371.28 zł 449

Kodeks-cywilny-Tom-1-Komentarz-do-art-1–352.jpg

Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1–352

Maciej Gutowski

Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz zawiera wyjaśnienia do art. 1–352 obejmujące część ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące:- przepisów wstępnych Kodeksu cywilnego: podmiotów stosunków cywilnoprawnych, zagadnienia retroakcji ustaw, zasady domniemania dobrej wiary, zakazu nadużycia prawa podmiotowego;- osób fizycznych:

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 299.59 zł 349