Duże Komentarze Becka

- Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz


Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz

Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz

Maciej Gutowski

Kodeks cywilny. Tom III. Komentarz zawiera wyjaśnienia do art. 627–1088 obejmujące część szczegółową zobowiązań oraz spadki. Obecne wydanie komentarza zawiera znacząco rozbudowane w stosunku do poprzedniego wydania komentarze dotyczące Części szczegółowej prawa zobowiązań, dotyczące poszczególnych umów co czyni z niego najszerszy na rynku komentarz do tej tematyki. Autorzy u

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 310.29 zł 349

Prawo energetyczne komentarz

Prawo energetyczne komentarz

Duże Komentarze Becka

Niniejsza pozycja stanowi pierwsze na rynku tak obszerne omówienie katalogu ustaw dotyczących prawa energetycznego. Publikacja zawiera szczegółową i wnikliwą analizę wszystkich artykułów ustaw, z wykorzystaniem bogatego dorobku judykatury, innych krajowych aktów prawnych związanych z tym zagadnieniem oraz z uwzględnieniem rozwiązań prawa unijnego w tym zakresie. W komentarzu zaprezen

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Prawo zamówień publicznych Komentarz Pieróg

Prawo zamówień publicznych Komentarz Pieróg

Duże Komentarze Becka

Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie:- przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych,- zasad i trybu udzielania zamówień publicznych,- środków ochrony prawnej,- kontroli udzielania zamówień publicznych,- organów właściwych w sprawach dot. zamówie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz

Duże Komentarze Becka

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz w sposób wyczerpujący wyjaśnia zagadnienia związane z zapobieganiem i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach, zarówno w interesie publicznym, jak i przedsiębiorców oraz klientów. Publikacja zawiera szczegółową i wnikliwą

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 310.29 zł 349

Ustawa o finansach publicznych Komentarz Misiąg

Ustawa o finansach publicznych Komentarz Misiąg

Wojciech Misiąg

Ostatnią uwzględnioną w Komentarzu do ustawy: o finansach publicznych zmianą jest ustawa z 9.11.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 2354), która wchodzi w życie 2.1.2019 r., o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest ustawa z 3.7.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolni

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 320.99 zł 369

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek

Krystyna Gromek

Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyd. Beck ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz stanowi autorski komentarz do poszczególnych przepisów ustawy, a wzbogacona została o liczne orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z tezami orzeczeń oraz fragmentami uzasadnień,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 267.49 zł 299

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Roman Hauser

Komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.), będący profesjonalnym opracowaniem zawierającym tekst ustawy wraz z obszernie omówionymi tezami. Kolejne 5. wydanie komentarza uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 282.47 zł 329

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Roman Hauser

Jest to piąte wydanie Komentarza do kodeksu postępowania administracyjnego uzupełnione i poprawione, które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny. Komen

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 310.29 zł 349

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tom 1 Komentarz do art. 151–226 KSH

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tom 1 Komentarz do art. 151–226 KSH

Artur Nowacki

Obszerny i praktyczny komentarz do art. 151–226 ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.).Komentarz jest pierwszą tego typu publikacją na rynku wydawniczym, wyróżniającą się zawartymi licznymi przykładami, które w sposób praktyczny, zrozumiały i szczegółowy omawiają regulację spółki z o.o. Ponadto, komentarz prezentuje ko

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 299.59 zł 349

Kodeks cywilny Komentarz Tom 1-2

Kodeks cywilny Komentarz Tom 1-2

Krzysztof Pietrzykowski

Wydawnictwo prezentuje kolejne, 9. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I zawiera wyjaśnienia do art. 1–449. Wydawnictwo prezentuje kolejne, 9. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim. Kodeks cywilny

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 598.12 zł 698