Dzierżanowska Joanna

- Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym. Praktyczne omówienie regulacji z orzecznictwem


Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym

Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym. Praktyczne omówienie regulacji z orzecznictwem

Dzierżanowska Joanna

Komentarz stanowi kompleksowe opracowanie instytucji biegłego w cywilnym i karnym postępowaniu sądowym. Poza analizą teoretyczną książka uwzględnia także tematycznie uporządkowane orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego dotyczące szczegółowych kwestii związanych z instytucją biegłego oraz planowane zmiany omawianych uregulowań, w tym procedury karnej i cywilnej. Autorki komentarza poruszają zagadnienia statusu biegłych w postępowaniu cywilnym i karnym, sposobu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

NOWE METODY IDENTYFIKACJI KRYMINALISTYCZNEJ I ICH WYKORZYSTA

NOWE METODY IDENTYFIKACJI KRYMINALISTYCZNEJ I ICH WYKORZYSTA

Dzierżanowska Joanna

Współczesny proces karny coraz częściej korzysta z nowych metod naukowych. Stwarzają one coraz szersze możliwości badań identyfikacyjnych oraz pozwalają biegłym formułować wnioski o wysokim stopniu kategoryczności. Pojawia się przy tym problem takiego wykorzystania w procesie osiągnięć nauki, które zapobiega odrzucaniu nowych rozwiązań badawczych, opartych na wiarygodnych metodach badań, a jednocześnie nie pozwala pochopnie zaakceptować dowodu naukowego nie do końca jeszc

Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL