Dzierżanowski Włodzimierz

- Prawo zamówień publicznych Komentarz Dzierżanowski


Prawo zamówień publicznych Komentarz Dzierżanowski

Prawo zamówień publicznych Komentarz Dzierżanowski

Dzierżanowski Włodzimierz

Komentarz do prawa zamówień publicznych to wyczerpujące omówienie zmian w przepisach prawa zamówień publicznych. Dzięki temu publikacja stanowi obowiązkową pozycję dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce. Autorzy komentarza zaprezentowali również bogaty dorobek orzecznictwa w tym zakresie - począwszy od sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej, po Tryb

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 213.51 zł 289

Prawo zamówień publicznych Komentarze LEX

Prawo zamówień publicznych Komentarze LEX

Dzierżanowski Włodzimierz

W komentarzu zaprezentowane zostały poszczególne instytucje ustawy na tle całego systemu prawa. Autorzy przedstawili bogaty dorobek orzecznictwa sądów okręgowych oraz Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także poglądy doktryny i Urzędu Zamówień Publicznych. Najnowsze wydanie komentarza to wyczerpujące omówienie przepisów prawa zamówień pub

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych

Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych

Dzierżanowski Włodzimierz

W publikacji przedstawiono procedurę udzielania zamówienia publicznego od momentu wyboru trybu do realizacji umowy, wskazano przy tym na pojawiające się w praktyce błędy oraz ich konsekwencje. Czytelnik znajdzie tu opis konkretnych stanów faktycznych oraz poglądy orzecznictwa krajowego i unijnego dotyczące opisanych sytuacji. Znajdzie także ocenę zgodności prawa krajowego z przepis

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska