Dziurski Robert

- Repetytorium + testy Egzamin zawodowy Kwalifikacja E.3 Technik mechatronik


Repetytorium + testy Egzamin zawodowy Kwalifikacja E3 Technik mechatronik

Repetytorium + testy Egzamin zawodowy Kwalifikacja E.3 Technik mechatronik

Dziurski Robert

Publikacja jest przeznaczona dla uczniów przygotowujących się do zdania egzaminu zawodowego z kwalifikacji E.3 w ramach zawodu technik mechatronik. Zawiera powtórzenie najważniejszych wiadomości, 5 testów sprawdzających wiedzę teoretyczną oraz 3 zadania wzorowane na części praktycznej egzaminu. Wszystkie omówione zagadnienia wsparto licznymi ilustracjami wskazującymi ich praktyczne zastosowanie.

Wydawnictwo: WSiP

Repetytorium + testy Egzamin zawodowy Kwalifikacja E18 Technik mechatronik

Repetytorium + testy Egzamin zawodowy Kwalifikacja E.18 Technik mechatronik

Dziurski Robert

Publikacja przeznaczona dla uczniów przygotowujących się do zdania egzaminu zawodowego z kwalifikacji E.18 w ramach zawodu technik mechatronik. Zawiera powtórzenie najważniejszych wiadomości, 5 testów sprawdzających wiedzę teoretyczną oraz 3 zadania wzorowane na części praktycznej egzaminu. Wszystkie omówione zagadnienia wsparto licznymi ilustracjami wskazującymi ich praktyczne zastosowanie.

Wydawnictwo: WSiP

Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych E191 Podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik

Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych E.19.1. Podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik

Dziurski Robert

Pierwszy w Polsce podręcznik z tej dziedziny opracowany dla szkół średnich! Publikacja do nauki zawodu technik mechatronik, realizująca treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.19.Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych. Podręcznik prezentuje wymaganą w zawodzie wiedzę oraz pomaga kształtować umiejętności dotyczące: podstaw rysunku technicznego, tworzenia dokumentacji rysunkowej, rysunku mechanicznego, elektrycznego i hydraulicznego oraz

Wydawnictwo: WSiP

Pracownia mechatroniki Kwalifikacja E3 Technik mechatronik

Pracownia mechatroniki Kwalifikacja E.3 Technik mechatronik

Dziurski Robert

Publikacja jest przeznaczona do praktycznej nauki zawodów technik elektryk, elektryk i elektromechanik w zakresie kwalifikacji E.3 (Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych). Została opracowana z myślą o wykorzystaniu podczas zajęć praktycznych w pracowni instalacji elektrycznych. Składa się przede wszystkim z ćwiczeń, zadań i kart pracy, dzięki którym uczeń może doskonalić swoje umiejętności i podnosić kwalifikacje dotyczące znajomości i przestrzegania zasad BHP, a t

Wydawnictwo: WSiP

Montaż elementów i podzespołów pneumatycznych i hydraulicznych Podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik monter mechatronik E32

Montaż elementów i podzespołów pneumatycznych i hydraulicznych Podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik monter mechatronik E.3.2

Dziurski Robert

Podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik i monter mechatronik zawiera treści z zakresu drugiej części kwalifikacji E.3 (Montaż elementów i podzespołów pneumatycznych i hydraulicznych). Zaprezentowano tu wiedzę na temat budowy podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych, ich działania, parametrów i funkcji, dobierania narzędzi do montażu i demontażu podzespołów oraz zespołów pneumatycznych i hydraulicznych, ich stanu technicznego, zasad ich demontażu i mont

Wydawnictwo: WSiP

For took: 333.577ms