Edward Gniewek

- Zarys prawa cywilnego Machnikowski


Zarys prawa cywilnego Machnikowski

Zarys prawa cywilnego Machnikowski

Edward Gniewek

Książka z zarysu prawa cywilnego w zwarty, ale wyczerpujący sposób przedstawia całość polskiego prawa cywilnego. Podręcznik z prawa cywilnego omawia:- część ogólną prawa cywilnego,- prawo zobowiązań,- prawo rzeczowe,- prawo rodzinne,- prawo spadkowe prawo własności intelektualnej. Układ książki z zarysu prawa cywilnego dostosowany jest do toku wykładu przyjętego na wielu pols

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 79.79 zł 99

Prawo rzeczowe Gniewek

Prawo rzeczowe Gniewek

Edward Gniewek

Podręcznik z prawa rzeczowego uwzględnia szereg nowości legislacyjnych, w szczególności dotyczących nieruchomości zmian ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Uwzględniono także dotyczącą rzeczy ruchomych nową ustawę o rzeczach znalezionych. Znajomość prawa rzeczowego jest

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 48.14 zł 59

Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

Komentarze Kodeksowe

Komentarz do kodeksu cywilnego pod redakcją Edwarda Gniewka oraz Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Komentarz opracowany został jako wydanie jednotomowe, uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny. Zamierzeniem zespołu autorskiego komentarza było przedstawienie wyważonego, wszechstronnego komentarza do kodeksu cyw

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 301.59 zł 349

Księgi wieczyste Art. 1-582 KWU. Art. 6261-62613 KPC Komentarz

Księgi wieczyste Art. 1-582 KWU. Art. 6261-62613 KPC Komentarz

Edward Gniewek

Komentarz, autorstwa wybitnego cywilisty - prof. Edwarda Gniewka, stanowi wyczerpujące omówienie przepisów regulujących instytucję ksiąg wieczystych, zawartych w ustawie o księgach wieczystych i hipotece (art. 1-582 KWU) oraz w Kodeksie postępowania cywilnego (art. 6261-62613). Czytelnik, dzięki lekturze komentarza, może zapoznać się z takimi zagadnieniami jak:- pojęcie, ustrój i fu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 293.49 zł 349

Kodeks cywilny Komentarz + Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz

Kodeks cywilny Komentarz + Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz

Krzysztof Pietrzykowski

Kodeks cywilny. Komentarz pod redakcją prof. Edwarda Gniewka oraz prof. Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Opracowany został jako wydanie jednotomowe, uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny. W komentarzu opracowano precyzyjnie kluczowe zmiany legislacyjne, omówione przez wybitnych specjalistów. Dzięki gruntown

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

Edward Gniewek

Komentarz do Kodeksu cywilnego prof. Edwarda Gniewka jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Opracowany został jako wydanie jednotomowe uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny. Komentarz zawiera wyjaśnienia obejmujące część ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe oraz zobowiązania (część ogólna). Ponadto Czytelnik może

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo rzeczowe Tom 3 System Prawa Prywatnego

Prawo rzeczowe Tom 3 System Prawa Prywatnego

Edward Gniewek

E. Gniewek i wyd. Beck w prezentowanym tomie mieści problematykę ogólną prawa rzeczowego, pochyla się nad niejednolicie ujmowaną instytucją posiadania, zawiera omówienie ksiąg wieczystych i specyficznego działu – własności lokali. Przede wszystkim zaś dzieło jest poświęcone najpełniejszemu i pierwszemu wśród praw rzeczowych prawu własności. Począwszy od modeli własności

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo rzeczowe Tom 4 System Prawa Prywatnego

Prawo rzeczowe Tom 4 System Prawa Prywatnego

Gniewek Edward

Druga część kompleksowego omówienia zagadnień z zakresu prawa rzeczowego. Kolejne, 3. wydanie dzieła, przedstawia nowe ujęcie omawianej materii. Zbiór otwiera szczegółowe opracowanie na temat użytkowania wieczystego. Następnie analizie poddane są przepisy ogólne dotyczące ograniczonych praw rzeczowych i poszczególne prawa z tej grupy: użytkowanie, timesharing, służebności, praw

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo rzeczowe Gniewek Podręczniki Prawnicze

Prawo rzeczowe Gniewek Podręczniki Prawnicze

Gniewek Edward

Przy opracowaniu niniejszego podręcznika można było korzystać z dobrych wzorów. Należy docenić zwłaszcza podręcznik autorstwa Profesora J. Ignatowicza oraz t. 2 Systemu Prawa Cywilnego, poświęcony „Prawu własności i innym prawom rzeczowym”. Obecnie pomocne jest opracowanie Systemu Prawa Prywatnego z jego dwoma tomami (t. 3 i 4) poświęconymi „Prawu rzeczowemu”. Podręcznik

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Zarys prawa cywilnego Gniewek

Zarys prawa cywilnego Gniewek

Edward Gniewek

Książka omawia część ogólną prawa cywilnego, prawo zobowiązań, rzeczowe, rodzinne, spadkowe i prawo własności intelektualnej. Jego układ dostosowany jest do toku wykładu przyjętego na wielu polskich wydziałach prawa, a treść przedstawia najważniejsze cechy uregulowań prywatnoprawnych z uwzględnieniem przeważających poglądów doktryny i najważniejszego orzecznictwa sądowego

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck