Edward Janeczko

- Wzory aktów notarialnych z komentarzem Janeczko dokumenty potrzebne do sporządzania aktów notarialnych


Wzory aktów notarialnych Janeczko

Wzory aktów notarialnych z komentarzem Janeczko dokumenty potrzebne do sporządzania aktów notarialnych

Edward Janeczko

Komentarz wyd. Wolters autorstwa notariuszy będzie stanowił pomoc w pracy notariusza, ułatwi pracę osobom zajmującym się przygotowaniem dokumentów potrzebnych do sporządzania aktów notarialnych. Komentarz zawiera wzory i uwagi do nich wyjaśniające problematykę danego wzoru lub kilku wzorów ze wskazaniem niektórych pozycji literatury prawniczej i wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego. Ponadto w pracy zamieszczono także wzory, które wprawdzie nie wymagają zachowania formy aktu no

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Wzory aktów notarialnych Janeczko

Wzory aktów notarialnych z komentarzem Janeczko

Edward Janeczko

Wzory aktów notarialnych z komentarzem Janeczko

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Wzory aktów notarialnych

Wzory aktów notarialnych

Edward Janeczko

Opracowanie obejmuje wzory i uwagi stanowiące wyjaśnienie tematyki wzoru lub kilku wzorów. Uwagi, ze względu na charakter opracowania, zawierają tylko podstawowe wiadomości dotyczące danej problematyki oraz przytaczają tylko niektóre pozycje literatury prawniczej i wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego, zwłaszcza z okresu ostatnich kilku lat. Obecne wydanie książki, podobnie jak jej poprzednie wydania, nie jest kompletne w tym sensie, że nie obejmuje wszystkich czynności, kt

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Wzory aktów notarialnych

Wzory aktów notarialnych

Edward Janeczko

Opracowanie obejmuje wzory i uwagi stanowiące wyjaśnienie tematyki wzoru lub kilku wzorów. Uwagi, ze względu na charakter opracowania, zawierają tylko podstawowe wiadomości dotyczące danej problematyki oraz przytaczają tylko niektóre pozycje literatury prawniczej i wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego, zwłaszcza z okresu ostatnich kilku lat. Obecne wydanie książki, podobnie jak jej poprzednie wydania, nie jest kompletne w tym sensie, że nie obejmuje wszystkich czynności, kt

Wydawnictwo: LexisNexis Polska