Edward Nowak

- Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą


Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Edward Nowak

Książka dotyczy prowadzenia rachunku kosztów na potrzeby sprawozdawczości finansowej są zgodne z regulacjami rachunkowości. Chodzi tu zwłaszcza o ustawę o rachunkowości, która została dostosowana do dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie sprawozdawczości finansowej. W książce Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą uwzględnione zostały także rozwi

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Cena: 53.49 zł 69.9

Przychody koszty wynik finansowy przedsiębiorstwa

Przychody koszty wynik finansowy przedsiębiorstwa

Ksenia Czubakowska

Praca składa się z trzech części odpowiadających trzem słowom kluczowym wskazanym w jej tytule. Autorzy podkreślają znaczenie przychodów, kosztów i wyniku finansowego jako odrębnych, ale równie ważnych segmentów działalności przedsiębiorstwa. Omawiają te podstawowe kategorie z punktu widzenia teoretycznego i praktycznego, zwracając szczególną uwagę na ich: istotę i znaczenie

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Rachunek kosztów przedsiębiorstwa

Rachunek kosztów przedsiębiorstwa

Edward Nowak

Jednostki gospodarcze funkcjonujące w warunkach gospodarki rynkowej ciągle poszukują sposobów zwiększenia zysku. Czołowe miejsce w tej dziedzinie zajmuje polepszenie efektywności wykorzystania czynników produkcji oraz utrzymanie na możliwie niskim poziomie kosztów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Dążenie do bardziej racjonalnego gospodarowania czynnikami produkc

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Rachunek kosztów w jednostkach gospodarczych

Rachunek kosztów w jednostkach gospodarczych

Edward Nowak

Jednostki gospodarcze prowadzące działalność w warunkach gospodarki rynkowej ciągle poszukują sposobów zwiększenia zysków. Główną rolę w tych dążeniach odgrywa poprawa efektywności wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa. Dzięki temu osiąga się utrzymanie na możliwie niskim poziomie kosztów niezbędnich do prowadzenia działalności gospodarczej. Dążenie do bardziej racjon

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Zaawansowana rachunkowość zarządcza Nowak

Zaawansowana rachunkowość zarządcza Nowak

Edward Nowak

Autor, przedstawiając zagadnienia z zakresu zaawansowanej rachunkowości zarządczej, omówił narzędzia, które wspomagają zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach złożoności procesów gospodarczych i zmienności otoczenia. W przystępny sposób zaprezentował koncepcje teoretyczne i rozwiązania metodyczne rachunkowości zarządczej, umożliwiające podejmowanie przez menedżerów optym

Wydawnictwo: Wydawnictwo PWN

Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie

Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie

Edward Nowak

Książka Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie - prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej zawsze się wiąże z podejmowaniem ryzyka, że osiągnięte rezultaty będą odbiegać od założonych. Decydującą rolę w procesie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie odgrywa rachunkowość, która jest najważniejszym elementem systemu informacyjnego jednostki g

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Rachunkowość Kurs podstawowy

Rachunkowość Kurs podstawowy

Edward Nowak

Jest to rozszerzone wydanie typowego podręcznika z podstaw rachunkowości pisanego z myślą nie tylko o studentach wyższych uczelni, jakkolwiek także słuchaczach różnego rodzaju kursów i szkoleń oraz osobach samodzielnie zdobywających wiedzę. Tematycznie książka dzieli się na trzy części poświęcono kolejno: ogólnym zasadom prowadzenia rachunkowości, rozwiązaniom ewidencyjnym d

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Rachunek kosztów w przykładach i zadaniach

Rachunek kosztów w przykładach i zadaniach

Edward Nowak

Rachunek kosztów w przykładach i zadaniach obejmuje ciąg czynności, których podstawowym zadaniem jest dostarczenie informacji o kosztach działalności. Jeśli chce się uzyskać te informacje, to należy przetwarzać i analizować dane liczbowe dotyczące kosztów poniesionych przez jednostkę gospodarczą. Problematyka książki Rachunek kosztów w przykładach i zadaniach w ostatnich latac

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Rachunek kosztów Modele i zastosowania

Rachunek kosztów Modele i zastosowania

Edward Nowak

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy o klasycznych i nowoczesnych systemach rachunku kosztów, dzięki którym uzyskuje się wiarygodne informacje niezbędne do prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem. Autorzy w przystępny sposób zaprezentowali rozwiązania teoretyczne i metodyczne różnych systemów rachunku kosztów oraz omówili ich wykorzystanie w sterowaniu określonymi procesami go

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.