Edyta Hadrowicz

- Prawo o stowarzyszeniach Komentarz


prawo-o-stowarzyszeniach-komentarz.jpg

Prawo o stowarzyszeniach Komentarz

Edyta Hadrowicz

Celem komentarza jest wyczerpujące omówienie zagadnień zarówno od strony teoretycznej, przedstawiając najważniejsze poglądy doktryny, jak i praktycznej, poprzez uwzględnienie regulacji zawartych w innych ustawach, mających istotny wpływ na wykładnię komentowanych przepisów (Konstytucja RP, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck