Edyta Hadrowicz

- Prawo o stowarzyszeniach Komentarz Beck Hadrowicz 2020


Prawo o stowarzyszeniach Komentarz

Prawo o stowarzyszeniach Komentarz Beck Hadrowicz 2020

Edyta Hadrowicz

Celem komentarza jest wyczerpujące omówienie zagadnień zarówno od strony teoretycznej, przedstawiając najważniejsze poglądy doktryny, jak i praktycznej, poprzez uwzględnienie regulacji zawartych w innych ustawach, mających istotny wpływ na wykładnię komentowanych przepisów (Konstytucja RP, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawa o KRS, ustawy podatkowe, ustawa o w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 159,81 zł 189