Elżbieta Sobczuk

- Nowe prawo zamówień publicznych 2021


Prawo zamówień publicznych

Nowe prawo zamówień publicznych 2021

Elżbieta Sobczuk

Nowe prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 11 września 2019 roku, którą 14 października 2019 roku podpisał Prezydent RP. Celem nowelizacji jest przede wszystkim uproszczenie procedur i ułatwienie zamawiającym udzielania zamówień. Nowa ustawa jest niemal trzykrotnie większa niż obecnie obowiązująca (do 31.12.2019 r.). Obok wprowadzenia zupełnie nowych przepisów - przeformułuje praktycznie całą systematykę poszczególnych uregulowań. Zobacz co znajdziesz w książce z no

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych z rozporządzeniami wykonawczymi

Ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych z rozporządzeniami wykonawczymi

Elżbieta Sobczuk

Książka została wzbogacona o liczne przykłady, wyciągi z aktów prawnych i analizę najnowszego orzecznictwa. Zawiera również wzory regulaminów, procedur i innych dokumentów, dostępne także w wersji edytowalnej na dołączonej do opracowania płycie CD. Autor podpowiada, jak poprawnie ustalać wartość zamówień, w tym problematycznych zamówień na dostawy i usługi powtarzające się okresowo. Tłumaczy, w jaki sposób zawrzeć umowę o zamówienie na zasadzie złożenia i przyję

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom