Eliza Maniewska

- Kodeks pracy Komentarz Jaśkowski


Kodeks pracy Komentarz Jaśkowski

Kodeks pracy Komentarz Jaśkowski

Kazimierz Jaśkowski

Jedenaste wydanie komentarza do kodeksu pracy uwzględnia wszystkie zmiany, które miały miejsce od czasu ostatniej edycji w 2016 r. W szczególności omówiono nowe regulacje dotyczące: związków zawodowych; pracowniczych planów kapitałowych; postaci czynności prawnej (postać papierowa lub elektroniczna); ochrony danych osobowych pracownika; układów zbiorowych pracy zatrudniania młodoci

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 180.52 zł 239

Prawo pracy pytania i odpowiedzi Gersdorf

Prawo pracy pytania i odpowiedzi Gersdorf

Małgorzata Gersdorf

Podręcznik przedstawia problematykę prawa pracy w przystępnej formule pytań i odpowiedzi. Zawarte w nim rozważania teoretyczne oraz ujęcie praktyczne wybranych kwestii są istotne zarówno z punktu widzenia edukacji uniwersyteckiej, jak i w praktyce stosowania prawa pracy. W publikacji omówiono problemy związane z poszczególnymi instytucjami prawnymi. Uwzględniono także orzecznictwo Są

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 54.38 zł 69

Kodeks pracy Komentarz

Kodeks pracy Komentarz

Kazimierz Jaśkowski

Komentarz do Kodeksu pracy składa się z dwóch tomów. Tom pierwszy dotyczy ustawy - Kodeks pracy. Poszczególne przepisy są komentowane przystępnie, bez nadmiernych rozważań teoretycznych, i ilustrowane orzecznictwem Sądu Najwyższego - także niepublikowanym, Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na potrzeby praktyki zamieszczone zostały wzory po

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska