Ewa Bończak Kucharczyk

- Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz 2019


Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz

Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz 2019

Ewa Bończak Kucharczyk

Komentarz objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu oraz innych form używania cudzych mieszkań za odpłatnością. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom, które odnoszą się do działalności jednostek samorządu terytorialnego i wykonywania przez gminy zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych ich mieszkańców. W komentarzu zostały omówione nowe rodzaje najmu, w tym: najem okazjonalny, najem instytucjonalny, w tym również z dojści

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Bończak Kucharczyk

Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Bończak Kucharczyk

Ewa Bończak Kucharczyk

W komentarzu do spółdzielni mieszkaniowych zostały omówione zagadnienia związane z bieżącym funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych. Autorka wkracza w nim również w problematykę innych ustaw, których przepisy mają do nich zastosowanie, dzięki czemu zakres poruszanych kwestii jest szerszy niż w innych komentarzach do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Szeroko analizuje orzecznictwo, a zwłaszcza zmiany linii orzeczniczych odnoszących się do kluczowych zagadnień. W kom

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Bończak-Kucharczyk

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Bończak-Kucharczyk

Ewa Bończak Kucharczyk

Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami przeznaczony jest dla prawników: sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej, dla przedstawicieli zawodów związanych z nieruchomościami (rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, geodetów), a także dla osób, które z innych powodów zajmują się zarządzaniem i gospodarowaniem nieruchomościami lub stykają się z tymi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa

Ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa

Ewa Bończak Kucharczyk

Jest to obecnie jedyny na rynku komentarz do ustawy o ujawnieniu w ksiegach wieczystych prawa wlasnosci nieruchomosci Skarbu Państwa oraz jednostek samorzadu terytorialnego. Zostal w nim takze dokonany gruntowny przeglad przepisów, na podstawie których moglo w przeszlosci nastapic w ksiedze wieczystej przejscie wlasnosci nieruchomości na Skarb Panstwa lub jednostkę samorzadu terytorialnego – do dzis nieujawnione. Książka zawiera analizę nie tylko przepisów ustawy, lecz takze różnych

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz

Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz

Ewa Bończak Kucharczyk

Publikacja zawiera komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów i przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących najmu oraz analizę ich wzajemnych relacji i zakresu stosowania. Omówiono w niej także przepisy innych ustaw związanych z poruszaną problematyką, w tym ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (dotyczące towarzystw budownictwa społecznego) oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W opracowaniu autorka obszernie odnosi się do gospodarowania publiczn

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Lex

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Lex

Paweł Czechowski

Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany przepisów prawnych, m.in. regulujące sprawy związane z efektywnością energetyczną w budownictwie, wprowadzone przez ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, która weszła w życie 9 marca 2015 r. W komentarzu w sposób syntetyczny i przystępny omówiono wszystkie instytucje i zagadnienia związane z interpretacją przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Publikacja skierowana jest do sędziów, notariu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMENTARZ

USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMENTARZ

Jacek Jaworski

Stan prawny 1.01.2015 r. z uwzględnieniem nowelizacji wchodzącej w życie 9 marca 2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200). Publikacja przeznaczona jest dla pracowników organów administracji publicznej, prawników zawodowo zajmujących się analizowaną problematyką, pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych, a także dla aplikantów zawodów prawniczych.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Lex

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Lex

Bończak Kucharczyk

Komentarze Lex przeznaczone dla prawników, sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz dla przedstawicieli zawodów związanych z nieruchomościami (rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, geodetów). W trzecim wydaniu uwzględniono zmiany ustawy dokonane zarówno przed ukazaniem się, jak i po ukazaniu się kolejnego tekstu jednolitego ustawy o gospodarce nieruchomoś

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Jaworski

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Jaworski

Jacek Jaworski

Jaworski w komentarzu z 2013 roku dotyczącego gospodarki nier. poleca do sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, a także pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, rzeczoznawców majątkowych, geodetów, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, inwestorów na rynku nieruchomości oraz uczestników procesu inwestycyjnego. Trzecie wydanie Komentarza do ustawy o gospodarce nieruchomościami uwzględnia zmiany stanu prawnego na dzie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarze LexisNexis

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarze LexisNexis

Jacek Jaworski

Autorzy omawiają nie tylko przepisy ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, lecz także poświęcają wiele uwagi aktom wykonawczym wydanym na jej podstawie. Wyjaśniają wiele problemów natury teoretycznej i praktycznej powstających w procesie stosowania skomplikowanych i obszernych uregulowań ustawy mającej interdyscyplinarny charakter, a wymagającej dobrej znajomości różnych dziedzin prawa, zarówno administracyjnego, jak i cywilnego. Wyczerpująco omawiają m.in

Wydawnictwo: LexisNexis Polska