Ewa Bończak Kucharczyk

- Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz


Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz

Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz

Ewa Bończak Kucharczyk

Komentarz objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu oraz innych form używania cudzych mieszkań za odpłatnością. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom, które odnoszą się do działalności jednostek samorządu terytorialnego i wykonywania przez gminy zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych ich mieszkańców. W komentarzu zostały omó

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 133.43 zł 179

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Bończak-Kucharczyk

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Bończak-Kucharczyk

Ewa Bończak Kucharczyk

Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami przeznaczony jest dla prawników: sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej, dla przedstawicieli zawodów związanych z nieruchomościami (rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, geodetów), a także dla osób, które z innyc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 198.95 zł 269

Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Bończak Kucharczyk

Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Bończak Kucharczyk

Ewa Bończak Kucharczyk

W komentarzu do spółdzielni mieszkaniowych zostały omówione zagadnienia związane z bieżącym funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych. Autorka wkracza w nim również w problematykę innych ustaw, których przepisy mają do nich zastosowanie, dzięki czemu zakres poruszanych kwestii jest szerszy niż w innych komentarzach do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Szeroko analizuje orz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 150.79 zł 199

Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz

Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz

Ewa Bończak Kucharczyk

Publikacja zawiera komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów i przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących najmu oraz analizę ich wzajemnych relacji i zakresu stosowania. Omówiono w niej także przepisy innych ustaw związanych z poruszaną problematyką, w tym ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (dotyczące towarzystw budownictwa społecznego) oraz ustawy o sp

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi

Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi

Ewa Bończak Kucharczyk

W opracowaniu omówione zostały problemy związane z zarządzaniem budynkami i lokalami mieszkalnymi, przepisy wielu ustaw i aktów wykonawczych - dotyczących wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, najmu, ochrony praw lokatorów, gospodarowania i zarządzania nieruchomościami. Do książki dołączono płytę CD, zawierającą teksty najważniejszych aktów prawnych związanych z poruszaną

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa

Ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa

Ewa Bończak Kucharczyk

Jest to obecnie jedyny na rynku komentarz do ustawy o ujawnieniu w ksiegach wieczystych prawa wlasnosci nieruchomosci Skarbu Państwa oraz jednostek samorzadu terytorialnego. Zostal w nim takze dokonany gruntowny przeglad przepisów, na podstawie których moglo w przeszlosci nastapic w ksiedze wieczystej przejscie wlasnosci nieruchomości na Skarb Panstwa lub jednostkę samorzadu terytorialnego –

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa

Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa

Ewa Bończak Kucharczyk

Stan prawny na 31.01.2010 r. Niniejsza książka jest kontynuacją wcześniejszych publikacji Autorki, w tym książki o własności lokali i wspólnotach mieszkaniowych, która doczekała się czterech wydań i cieszyła się dużą popularnością wśród czytelników. Zaktualizowane i poszerzone tematycznie opracowanie stanowi kompendium wiedzy nie tylko o przepisach i orzecznictwie dotyczącyc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Spółdzielnie mieszkaniowe

Spółdzielnie mieszkaniowe

Ewa Bończak Kucharczyk

Autorka w szerokim zakresie prezentuje problematykę związaną z funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych. Choć omawia przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 rok o spółdzielniach mieszkaniowych, ich kolejne przemiany oraz konsekwencje wyroków Trybunału Konstytucyjnego dotyczących tej ustawy, to nie stroni ponadto od przedstawiania innych przepisów mających wpływ na s

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa

Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa

Ewa Bończak Kucharczyk

Niniejsza książka stanowi odpowiedź na pytanie jak radzić sobie ze swoją własnością lub zarządzaniem cudzymi lokalami. Autorka omawia w niej większość zagadnień związanych ze specyfiką lokali stanowiących odrębną własność na tle innych nieruchomości, a także różnorodną tematykę związaną z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych. Zawiera też spostrzeżenia na temat pr

Wydawnictwo: Twigger Wydawnictwo S.A.