Ewa Kucharska

- The Civil Code Kodeks cywilny angielskie tłumaczenie Kodeksu cywilnego


The Civil Code Kodeks cywilny

The Civil Code Kodeks cywilny angielskie tłumaczenie Kodeksu cywilnego

Ewa Kucharska

Książka, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu cywilnego. Obejmuje ono ostatnią nowelizację Kodeksu, obowiązującą od 21 czerwca 2015 roku. Prezentowane tłumaczenie uwzględnia najbardziej aktualne trendy językowe w doktrynie i orzecznictwie Unii Europejskiej. Należy jednak pamiętać, że anglosaskie systemy prawne są zupełnie inne od systemów prawa kodyfikowanego Europy kontynentalnej. Za tym idzie odmiennoś

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Law of Copyright and Related Rights

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Law of Copyright and Related Rights

Ewa Kucharska

Niniejszy zbiór, wydany w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki, francuski, włoski i rosyjski, zawiera angielskie tłumaczenie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Prawa własności przemysłowej. Tłumaczenia uwzględniają brzmienie ustaw według stanu na lipiec 2017 roku. Dodatkowo, tłumaczenie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych uwzględnia zmianę wchodzącą w życie we wrześniu 2017 roku. Domański Zakrzewski Palinka od wielu l

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks cywilny The Civil Code

Kodeks cywilny The Civil Code

Ewa Kucharska

Niniejsza książka, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu cywilnego. Obejmuje ono ostatnią nowelizację Kodeksu, obowiązującą od 28 kwietnia 2012 roku. This English translation of the Civil Code is published as part of a new translation series of Polish laws into European languages and incorporates the recent amendments to the Code that came into effect on 28 April 2012. Zadanie, jakie postawili przed sobą nasi T

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck