Ewa Laskowska Litak

- Prawo autorskie Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE


Prawo autorskie Komentarz dla praktyków

Prawo autorskie Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE

Ewa Laskowska Litak

Komentarz do prawa autorskiego zawiera komentarze przedstawicieli polskiej doktryny do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego prawa autorskiego. Jest to pierwsza publikacja stanowiąca tak obszerne omówienie wyroków TSUE z tego zakresu. Szczególnie istotny dla czytelników będzie opis wpływu konkretnych orzeczeń TSUE na polską regulację prawa autorskiego, który można znaleźć w każdym z komentarzy. Orzecznictwo TSUE w sprawach z zakresu praw

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska