Ewa Madejek

- Wszystko o prawie pracy i BHP w 2019 roku


Wszystko o prawie pracy i BHP w 2019 roku

Wszystko o prawie pracy i BHP w 2019 roku

Ewa Madejek

Publikacja stanowi zbiór ujednoliconych przepisów z zakresu szeroko pojętego prawa pracy. Podzielona jest na rozdziały tematyczne, uszeregowane w następującej kolejności: Kodeks pracy i przepisy ogólne Promocja zatrudnienia Stosunek pracy, wynagrodzenie za pracę Obowiązki pracodawcy i pracownika, odpowiedzialność materialna pracowników Czas pracy, urlopy pracownicze Podmiotowa ochrona pracy Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Wypadki związane z pracą i choroby za

Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin

Wszystko o prawie pracy i BHP

Wszystko o prawie pracy i BHP

Ewa Madejek

Publikacja stanowi zbiór ujednoliconych aktów prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa pracy. Zawiera rozdziały tematyczne, uszeregowane w następującej kolejności:- Kodeks pracy i przepisy ogólne;- Promocja zatrudnienia;- Stosunek pracy, wynagrodzenie za pracę;- Obowiązki pracodawcy i pracownika, odpowiedzialność materialna pracowników;- Czas pracy, urlopy pracownicze;- Podmiotowa ochrona pracy;- Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;- Wypadki przy pracy i choroby

Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin

Wszystko o prawie pracy i BHP

Wszystko o prawie pracy i BHP

Ewa Madejek

Publikacja stanowi zbiór ujednoliconych aktów prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa pracy. Zawiera rozdziały tematyczne, uszeregowane w następującej kolejności:- Kodeks pracy i przepisy ogólne;- Promocja zatrudnienia;- Stosunek pracy, wynagrodzenie za pracę;- Obowiązki pracodawcy i pracownika, odpowiedzialność materialna pracowników;- Czas pracy, urlopy pracownicze;- Podmiotowa ochrona pracy;- Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;- Wypadki przy pracy i choroby

Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin

Wszystko o prawie pracy i BHP 2019

Wszystko o prawie pracy i BHP 2019

Ewa Madejek

Publikacja stanowi zbiór ujednoliconych aktów prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa pracy. Zawiera rozdziały tematyczne, uszeregowane w następującej kolejności:- Kodeks pracy i przepisy ogólne;- Promocja zatrudnienia;- Stosunek pracy, wynagrodzenie za pracę;- Obowiązki pracodawcy i pracownika, odpowiedzialność materialna pracowników;- Czas pracy, urlopy pracownicze;- Podmiotowa ochrona pracy;- Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;- Wypadki przy pracy i choroby

Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin