Ewa Marcjoniak

- Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów


Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów

Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów

Ewa Marcjoniak

Książka o zamówieniach publicznych jest zbiorem wzorów dokumentów stosowanych w przetargach publicznych opracowanych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi. Książka Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów została opracowana zgodnie z następującym schematem:- tytuł pisma;- przytoczenie przepisu, z którego wynika obowiązek

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 147.99 zł 199

Zamówienia publiczne wzory pism z objaśnieniami

Zamówienia publiczne wzory pism z objaśnieniami

Ewa Marcjoniak

Książka zawiera wzory pism obejmujące typowe zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców czynności lub oświadczenia w związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto w treści zawarte są praktyczne uwagi dotyczące wskazanych we wzorach instytucji prawnych, wzbogacone orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych. Publikacja skie

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów

Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów

Ewa Marcjoniak

Zbiór zaktualizowanych wzorów dokumentów na 2013 rok stosowanych w przetargach publicznych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych. Książka została opracowana zgodnie z następującym schematem:- tytuł pisma;- przytoczenie przepisu, z którego wynika obowiązek lub możliwość wystosowania pisma przez zamawiającego lub inny podmiot;- proponowana treść pisma;

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska