Ewa Ożga

- The Great Dictionary of Law and Economics Polish-English


BEKW-55062x.jpg

The Great Dictionary of Law and Economics Polish-English

Ewa Ożga

Drugie, zmienione, poszerzone i uzupełnione wydanie Wielkiego polskiego-angielskiego słownika terminologii prawniczej i gospodarczej stanowi zbiór podstawowej terminologii wykorzystywanej w prawie, bankowości, ubezpieczeniach, rachunkowości oraz transporcie. Słownik zawiera blisko 60 000 wyrazów, terminów, zwrotów oraz wyrażeń z zakresu prawa, bankowości, finansów, ubezpieczeń, rachu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 219.99 zł 249

pakiet-the-great-dictionary-of-law-and-economics-tom-i-english-polish-tom-ii-polish-english-.jpg

PAKIET: The Great Dictionary of Law and Economics Tom I English-Polish + Tom II Polish-English

Ewa Ożga

Drugie, zmienione, poszerzone i uzupełnione wydanie Wielkiego angielsko-polskiego słownika terminologii prawniczej i gospodarczej stanowi zbiór podstawowej terminologii wykorzystywanej w prawie, bankowości, ubezpieczeniach, rachunkowości oraz transporcie. Nowe wydanie zostało poszerzone o ponad 4.000 wyrazów, terminów i wyrażeń.Drugie, zmienione, poszerzone i uzupełnione wydanie Wielkie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

BRAN-CD001.jpg

Słownik terminologii prawniczej na płycie CD

Ewa Ożga

Terminologia z zakresu prawa cywilnego, karnego i handlowego oraz procedury karnej i cywilnej. Pozycja polecana, praktykom prawa oraz osobom zajmującym się tłumaczeniem kontraktów, aktów stanu cywilnego, wyroków sądowych, pism procesowych itp. Słownik zawiera ponad 50.000 haseł.

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta