Ewa Ostapowicz

- Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury + płyta CD


sprawozdania-finansowe-instytucje-kultury.jpg

Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury + płyta CD

Sektor publiczny w praktyce

W 2018 r. weszło w życie wiele zmian mających wpływ na podatkowe i księgowe zamknięcie roku w instytucjach kultury. Instytucje kultury sporządzają sprawozdania finansowe, sprawozdania z zakresu operacji finansowych, oraz sprawozdania statystyczne. Pośród sprawozdań, które muszą składać instytucje kultury, są też formularze podatkowe.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

zamkniecie-roku-2018-kultury.jpg

Zamknięcie roku 2018 w księgach instytucji kultury

Ewa Ostapowicz

W 2018 roku dla instytucji kultury ważne są zmiany w rachunkowości dotyczące przede wszystkim skrócenia okresu przechowywania sprawozdań finansowych oraz rozszerzenie kręgu jednostek uprawnionych do stosowania dodatkowych uproszczeń w zakresie ewidencji i leasingu.Zamknięcie roku 2018 w księgach instytucji kultury księgarnia poleca książkę dla instytucji kultury. Dzięki wskazówkom

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

Cena: 68.03 zł 89

ksiazkasprawozdaniadeklaracjeinstytucjachkultury.jpg

Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury

Ewa Ostapowicz

Najbardziej aktualny i praktyczny poradnik wyjaśniający jak sporządzić: - Sprawozdania finansowe za 2016 r.- Sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN za 2016 r.- Sprawozdania Rb-WSa, Rb-WSb z 2016 r.- Sprawozdania statystyczne.- Deklaracje podatkowe za 2016 r. Instytucje kultury do 31 marca 2017 r. będą sporządzały po raz pierwszy sprawozdania finansowe wg nowych regulacji wprowadzonych zmia

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

zamkniecie-roku-2017-kultury.jpg

Zamknięcie roku 2017 w księgach instytucji kultury

Ewa Ostapowicz

Książka ta zawiera praktyczne wskazówki, które ułatwią Ci sporządzenie sprawozdania finansowego. Podpowiadamy także, jak długo należy przetrzymywać sprawozdanie, co zrobić z błędami z lat ubiegłych oraz w jaki sposób dyrektor instytucji kultury odpowiada za nieprawidłowości przy złożeniu sprawozdania.Rozdział 1. Zmiana w ustawie o rachunkowości w 2017 rokuRozdział 2. Prawa i

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

Cena: 0.00 zł 0

ksiazka-sprawozdawczosc-i-deklaracje-w-instytucjach-kultury.jpg

Sprawozdawczość i deklaracje w instytucjach kultury

Ewa Ostapowicz

Instytucje kultury do 31 marca 2017 r. będą sporządzały po raz pierwszy sprawozdania finansowe wg nowych regulacji wprowadzonych zmianą do ustawy o rachunkowości z 23.7.2015 roku. Najbardziej aktualny i praktyczny poradnik wyjaśniający jak sporządzić:- Sprawozdania finansowe za 2016 r.- Sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN za 2016 r.- Sprawozdania Rb-WSa, Rb-WSb z 2016 r.- Sprawozdania

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

podatek+vat+instytucjach+kultury+2017.jpg

Podatek VAT w instytucjach kultury 2017

Tomasz Król

W książce znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, aby właściwe rozliczać się z podatku VAT, również za pomocą prewspółczynnika. Pomogą Ci w tym stanowiska ministra finansów i najnowsze interpretacje podatkowe oraz wyroki sądów. Sprawdź, od kiedy Twoja instytucja kultury musi rozliczać się z fiskusem za pomocą jednolitego pliku kontrolnego. Pamiętaj, że wiele systemów kompu

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

Cena: 51.69 zł 69

ksiazka-polityka-rachunkowosci-2017-z-komentarzem.jpg

Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem

Elżbieta Gaździki

Polityka rachunkowości 2017 w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Zawiera wzory i zarządzenia gotowe do zastosowania w każdej jednostce. Dodatkowo szczegółowa analiza przykładów różnych zapisów zdarzeń i operacji gospodarczych ułatwia odnalezienie się w nowej rzeczywistości prawnej i wykonywan

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

Cena: 111.13 zł 147

sprawozdaniadeklaracjeinstytucjachkultury.jpg

Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury

Ewa Ostapowicz

Najbardziej aktualny i praktyczny poradnik wyjaśniający jak sporządzić: Sprawozdania finansowe za 2014 r. Sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN za 2014 r. Sprawozdania Rb-WSa, Rb-WSb z 2014 r. Sprawozdania statystyczne Deklaracje podatkowe za 2014 r. Instytucje kultury sporządzają sprawozdania finansowe, sprawozdania z zakresu operacji finansowych, sprawozdania z wydatków struk

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

polityka-rachunkowosci-2011-beck.jpg

Polityka rachunkowości 2011 z komentarzem do planu kont

Elżbieta Gaździk

31.07.2010 roku weszło w życie większość przepisów nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (Dz.U. Nr 128, poz. 861). Wyjątkiem są zapisy § 15 ust. 2, który dotyczy dostosowania planu kont do ewidencji budżetu zadaniowego. Przepis ten wchodzi w życie 1.1.2012 r. Rozporządzenie wprowadza konta do ewidencji środków europe

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

polityka-rachunkowosci-2012-rachunek.jpg

Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych

Elżbieta Gaździk

W dniu 1.2.2012 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z 19.1.2012 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mający

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck