Ewa Płacheta

- Karta Nauczyciela Przepisy w dobrej cenie


Kodeks karny kodeks postępowania karnego kodeks karny wykonawczy kodeks wykroczeń

Kodeks karny kodeks postępowania karnego kodeks karny wykonawczy kodeks wykroczeń

Ewa Płacheta

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Ustawa o opłatach w sprawach karnych. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy

Ustawa o rachunkowości ze skorowidzem

Ustawa o rachunkowości ze skorowidzem

Ewa Płacheta

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości # hasła każdego artykułu # przejrzysty układ treści # poręczny format

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy