Ewa Sobińska

- Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów


Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów

Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów

Ewa Sobińska

Sprawozdania finansowe małych i średnich jednostek często nie są poddane obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Firmy te są jednak narażone na szereg zagrożeń związanych m.in. z nieprawidłowościami w kontroli wewnętrznej, zwiększenia możliwości popełnienia oszustw czy też braku kontynuacji działalności. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego pozwala zidentyfikować takie czynniki ryzyka, które mogą wpływać na nieprawidłowości i zaburzenia w działalno

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK