Ewa Stefańska

- Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Manowska Tom 1/2 Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego dla praktyków


Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Manowska Tom 1/2

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Manowska Tom 1/2 Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego dla praktyków

Manowska Małgorzata

Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego napisanego przez praktyków dla praktyków. Autorzy tego Komentarza rozwiązują problemy, z którymi spotykają się na co dzień w pracy. Wśród nich są przedstawiciele różnych zawodów prawniczych: sędziowie, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz radca prawny. Uwagi zawarte w komentarzu uwzględniają zatem spojrzenie na stosowanie przepisów regulujących postępowanie cywilne zarówno sędziego, jak i pełnomocnika. W komentarzu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo geodezyjne i kartograficzne Komentarz

Prawo geodezyjne i kartograficzne Komentarz

Ewa Stefańska

W komentarzu omówiono wyczerpująco funkcjonowanie organów administracji publicznej właściwych w sprawach geodezji i kartografii, nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, a także problematykę: ewidencji gruntów i budynków oraz pozostałych ewidencji, państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, nadawania uprawnień zawodowych, rozgraniczania nieruchomości na etapie postępowania administracyjnego i sądowego, wznawiania znaków granicznych, postępowania w sprawach o

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo geodezyjne i kartograficzne Komentarz Szpor

Prawo geodezyjne i kartograficzne Komentarz Szpor

Szpor Grażyna

Niezaprzeczalną wartością publikacji dla czytelników jest dołączenie do komentarza treści rozporządzenia z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków w wersji ujednoliconej, uwzględniającej zmiany z 2013 r. w osobnym tomie w formie aneksu. Komentarz napisany przez teoretyków i praktyków, tych orzekających za stołem sędziowskim, i tych, którzy stosują prawo w związku z przetwarzaniem danych geodezyjnych i kartograficznych łączy aspekty prawne i techniczne stosow

Wydawnictwo: LexisNexis Polska