Ewa Wallińska

- Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska


komentarz-2016-ustawa-rachunkowosc.jpg

Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska

Ewa Wallińska

Komentarz do ustawy o rachunkowości to wyróżniające się na rynku opracowanie, zawierające wyczerpującą analizę aktualnych przepisów podstawowego źródła regulacji polskiego prawa bilansowego, jakim jest ustawa o rachunkowości. Uwzględniona została również nowelizacja ustawy wchodząca w życie z dniem 25.11.2018 r., rozszerzająca zakres jej stosowania o przedsiębiorstwa w spadku

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 208.99 zł 259