Ewa Wallińska

- Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska najbardziej aktualny komentarz do ustawy o rachunkowości


Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska

Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska najbardziej aktualny komentarz do ustawy o rachunkowości

Ewa Wallińska

Komentarz do ustawy o rachunkowości to wyróżniające się na rynku opracowanie, zawierające wyczerpującą analizę aktualnych przepisów podstawowego źródła regulacji polskiego prawa bilansowego, jakim jest ustawa o rachunkowości. Uwzględniona została również nowelizacja ustawy wchodząca w życie z dniem 25.11.2018 r., rozszerzająca zakres jej stosowania o przedsiębiorstwa w spadku. Jednym z kluczowych walorów książki Ustawa o rachunkowości Komentarz jest praktyczny charakter

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

For took: 378.939ms