Ewaryst Kowalczyk

- Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych


Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Ewaryst Kowalczyk

Komplet książek z prawa zamówień publicznych ma za zadanie przybliżyć zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi, w przypadku których nie jest konieczne stosowanie przepisów pzp. Opracowanie pomoże stworzyć odpowiednie procedury i uniknąć błędów podczas kontraktowania tego typu zamówień. Z książek dowiesz się, jak: - poprawnie ustalać wartości zamówień, w tym problematycznych zamówień na dostawy i usługi powtarzające si

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej

Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej

Ewaryst Kowalczyk

Sprawdzone, gotowe rozwiązania, nieodzowna publikacja dla każdego kierownika i głównego księgowego jednostki budżetowej wyjaśnienie suchych, często trudnych w interpretacji, aktów prawnych: kompleksowe omówienie wszystkich obowiązków, jakie wynikają ze szczególnych zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych rozwiązania praktyczne, przykłady, interpretacje i wyjaśnienia spornych treści aktów prawnych. Gotowe wzory: umowa o pracę z głównym księgowy

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego

Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego

Ewaryst Kowalczyk

Sprawdzone, gotowe rozwiązania nieodzowna publikacja dla każdego kierownika i głównego księgowego jednostki budżetowej wyjaśnienie suchych, często trudnych w interpretacji, aktów prawnych: kompleksowe omówienie wszystkich obowiązków, jakie wynikają ze szczególnych zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych rozwiązania praktyczne, przykłady, interpretacje i wyjaśnienia spornych treści aktów prawnych. Uwzględnia przepisy nowej ustawy o finansach publicz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne

Ewaryst Kowalczyk

Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym – pomoże w rozstrzygnięciu wielu wątpliwości interpretacyjnych, w tym m.in.: kiedy przedsięwzięcie może być nazwane partnerstwem publiczno-prywatnym, w jakich przypadkach należy stosować ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, czy można realizować PPP bez tej ustawy ? Komentarz wzbogacono o kilkadziesiąt przykładowych klauzul, wzorcowych zapisów umownych, które ułatwią sporządzenie własnej umowy o partnerstwie publi

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK