Ewaryst Kowalczyk

- Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych


Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Ewaryst Kowalczyk

Komplet książek z prawa zamówień publicznych ma za zadanie przybliżyć zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi, w przypadku których nie jest konieczne stosowanie przepisów pzp. Opracowanie pomoże stworzyć odpowiednie procedury i uniknąć błędów podczas kontraktowania tego typu zamówień. Z książek dowiesz się, jak: - poprawnie ust

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 166.39 zł 276

Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej

Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej

Ewaryst Kowalczyk

Sprawdzone, gotowe rozwiązania, nieodzowna publikacja dla każdego kierownika i głównego księgowego jednostki budżetowej wyjaśnienie suchych, często trudnych w interpretacji, aktów prawnych: kompleksowe omówienie wszystkich obowiązków, jakie wynikają ze szczególnych zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych rozwiązania praktyczne, przykłady, interpretacje

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego

Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego

Ewaryst Kowalczyk

Sprawdzone, gotowe rozwiązania nieodzowna publikacja dla każdego kierownika i głównego księgowego jednostki budżetowej wyjaśnienie suchych, często trudnych w interpretacji, aktów prawnych: kompleksowe omówienie wszystkich obowiązków, jakie wynikają ze szczególnych zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych rozwiązania praktyczne, przykłady, interpretacje i

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne

Ewaryst Kowalczyk

Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym – pomoże w rozstrzygnięciu wielu wątpliwości interpretacyjnych, w tym m.in.: kiedy przedsięwzięcie może być nazwane partnerstwem publiczno-prywatnym, w jakich przypadkach należy stosować ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, czy można realizować PPP bez tej ustawy ? Komentarz wzbogacono o kilkadziesiąt przykładowych klauz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK