Feliks Zedler

- Nadużycie prawa procesowego cywilnego


Nadużycie prawa procesowego cywilnego

Nadużycie prawa procesowego cywilnego

Marcin Walasik

Problematyka nadużycia prawa procesowego cywilnego do tej pory nie doczekała się w nauce systemowego opracowania. Prezentowany zbiór artykułów próbuje wypełnić tę lukę. W książce zamieszczono większość wystąpień wygłoszonych podczas obrad Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, który odbył się w dniach 21–24 września 2017 r. w Prusimiu niedaleko Poznania, a także inne prace, które stanowią w tej mierze głos uzupełniający. Autorami oprac

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie

Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie

Feliks Zedler

Podręcznik akademicki dla studentów wydziałów prawa i administracji przedstawiającym w zwięzły i systematyczny sposób całość problematyki uchwalonego w dniu 28 lutego 2003 r. - Prawa upadłościowego i naprawczego wraz z regulacją prawną europejskiego postępowania upadłościowego.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz

Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz

Andrzej Jakubecki

Prawo upadłościowe i naprawcze, które uchyliło pochodzące z lat 30. XX w. Prawo upadłościowe oraz Prawo o postępowaniu układowym, umożliwia w sposób optymalny rozwiązywanie problemów związanych z niewypłacalnością przedsiębiorców oraz innych podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym. W przeciwieństwie do uchylonego Prawa upadłościowego nowe Prawo upadłościowe i naprawcze umożliwia nie tylko zaspokojenie wierzycieli niewypłacalnego dłużnika w drodze egzekucji

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy