Filip Poniewski

- Ochrona środowiska w firmie


Ochrona środowiska w firmie

Ochrona środowiska w firmie

Filip Poniewski

Każda prowadzona działalność gospodarcza oddziałuje w pewnym stopniu na środowisko. Przepisy prawa, głównie Prawo ochrony środowiska, a także inne ustawy, nakładają na przedsiębiorców szereg obowiązków w tym zakresie. Publikacja zawiera wskazówki dotyczące przygotowania się do rozpoczęcia działalności gospodarczej, jej prowadzenia, wykonywania obowiązków sprawozdawczych,

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 115.05 zł 157.5